Eşref Bolukçu

Z Kuşağı İnsanlarını Anlamak

Eşref Bolukçu

İnternet kuşağı ya da Z kuşağı denince 2000 yılından sonra doğan insanlar ifade edilmektedir. Bir önceki kuşaktan yani Y kuşağı insanlarından farkları internetin varlığıdır. İnternet, telefon, tablet, video, sosyal medya gibi kavramların varlığı bu dönem bireylerinin diğer insanlardan farklı olmalarına sebep olmaktadır.

Bu dönem insanları, genel olarak dışa dönük, atılgan, faydacı, gerçekçi gibi kişilik özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. 

Teknolojiyi iyi kullanan, internetten öğrenen, okul derslerini bile internet üzerinden araştırıp öğrenen bir nesildir. (Zaten 2020 salgın döneminde internet üzerinden ders işlemek ve öğrenmek bir zorunluluk oldu.) Yapılan araştırmalarda Z kuşağı insanları dersleri internet üzerinden öğrenmektedir. Ödev araştırmalarını kitaplardan değil daha çok video ve sosyal medya üzerinde yapmaktadırlar.

Bu kuşağın insanlarının dikkat süreleri genel olarak kısadır, uzun uzadıya araştırma yapmayı, konuşmayı sevmezler. Ancak özgüvenleri daha yüksektir. Başkalarını etkileme çabasında olan bireylerdir.

Bu dönem çocukları yüz yüze ve birlikte oyun oynamaktan ziyade çevrim içi oyunlar ve video kanallarında vakit geçirmektedirler.

Z kuşağı döneminin ebeveynleri ise “helikopter ebeveyn” olarak ifade edilmektedir. Helikopter ebeveyn, çocuğun etrafında pervane gibi dönen, onun her isteğini yerine getiren ve onun her işini yapan, çocuğun yaşadığı sorunları çocuğun yerine çözen anne ve babaları ifade eder. Bu ebeveynlerin çocukları, sorunlarını kendi başına çözme fırsatı bulmazlar. Çocuğun iyiliği için her şeyi çocuk adına yapan bu ebeveynler aslında tabiri caizse çocuklarını bir eşya yerine koymaktadırlar.

Helikopter ebeveynler, daha çok yüksek eğitimli kişilerdir. Çocuklarının her işini yaptıkları için çocuklar gerçekçi olmayan bir öz güvene sahiptirler. Bu çocuklar yaptıkları her işin sonunda ödül beklerken aynı zamanda değerler kavramanı hayatında uygulamakta zorlanan bireyler haline gelmektedir. Kısa yoldan para kazanma, çaba sarf etmeden rahat bir hayat yaşama düşünceleri (Z kuşağındaki gençler) helikopter ebeveynlik uygulamasının bir sonucudur.

Yeniliklere açık olmaları, öğrenmeye istekli olmaları ve çabuk öğrenmeleri, ufuklarının geniş olması Z kuşağı için bir avantajdır. Bu anlamda Y kuşağına göre daha avantajlı olmalarını sağlamaktadır. Teknolojiyi çoğu kez Y kuşağına göre daha iyi kullanmaları, bazen Y kuşağını hafife almalarına, Y kuşağı insanlarından daha bilgili olduklarını düşünmelerine sebep olmaktadır.

Eğitim ve öğretimde yapılacak düzenlemeler, Z kuşağı insanlarının potansiyelini olumlu yönde kanalize edebilir. Eğitim sistemi, hazır bilgiyi sunan bir durumdan keşfetmeye doğru değiştirilmelidir. Sadece okullarda ve kapalı sınıflarda ders işlemek pek işe yaramayacaktır. Tabiatla iç içe, çeşitli sektörlerde ve iş ortamlarında “görerek ve uygulayarak” öğrenme daha etkili olacaktır. 

Z kuşağı, küresel bir dünya ile iç içe yaşamaktadır. Bu nedenle dünyadaki yeniliklerin kültürümüze revizyonu sağlanarak eğitim sistemimize dahil edilmesi gerekmektedir. Böyle bir eğitim sistemi düzenlenmesi, Z kuşağının mevcut potansiyelini doğru yöne yönlendirecektir.

Z kuşağını anlamadan yapılan eğitim düzenlemeleri, çalışmayan, üretmeyen, kolay yoldan para kazanmak isteyen bir toplumun oluşmasına sebep olacaktır. Böyle bir toplum ise benliğini kaybedecek ve zamanla bu toplumun istiklal ve hürriyeti tehlikeye girecektir.

Yazarın Diğer Yazıları