Eşref Bolukçu

Değerler Eğitiminin Önemi

Eşref Bolukçu

İnsanlar, kötülüğü, arzuları güçlü olduğu için değil, vicdanları zayıf olduğu için yaparlar. 

Bu toplumda yıllarca kendi değerlerine yabancı çocuklar yetiştirilmeye çalışıldı. Milli eğitim politikalarımızda değerler eğitimi yer almadı. Son yıllarda okullarda değerler eğitimi ele alınmaya çalışılsa da uzun yılların bıraktığı tahribatın önüne geçilmemektedir. Aslınla değerler eğitimi adına yapılan şeyler için hiç de ümitli değilim. Çocukların ve gençlerin beyinleri bilgi ile dolduruldu. Sınav merkezli bir öğretim yapıldı. Erdemli çocuklar değil, bilgili çocuklar hedeflendi.

Ortak ahlaki değerler üretmeyen bir toplumda çözülme kaçınılmazdır. Çocuklarımızın beyinlerini bilgi ile doldururken acaba gönüllerini de sevgi ile dolduruyor muyuz? Günümüzde sadece beyinleri bilgi ile doldurma yarışındayız. Toplumun öz değerleri ile donatılmış, ahlaklı ve erdemli çocuklar tam olarak yetiştirmeyi önemsediğimizi maalesef söyleyemiyoruz. 

Günümüzde birçok olumsuz olay yaşanıyor. Televizyonlarda ve diğer iletişim araçlarında gördüğümüzde, izlediğimizde bizi üzen olaylar…  Bu olumsuzlukların altında yatan temel neden, önemsemediğimiz insani değerlerimizdir. Bu toplumda televizyon ve sosyal medya, düşünmeyen, sevmeyen, vicdan muhasebesi yapmayan bencil, içi boş insanlar hedefliyor.

Toplum için önemli olan temel ahlaki değerlere önem verilmeyen toplumlarda, hırsızlık, rüşvet, haksız kazanç elde etmek, dolandırıcılık, saygısızlık, zulüm, her türlü olumsuzluk artar. 

Değerler, aslında toplumun geleceği için birer teminattır. Sevmeyen, vicdanı zayıf, kibirli, merhamet duyguları olmayan, dürüst olmayan ve vatan sevgisini içinde yaşamayan insanlardan oluşan bir toplum ne kadar ayakta kalabilir ki?

Değerlerimiz, toplumun bireyleri tarafından benimsenen birleştirici unsurlardır. Toplumun ihtiyaçlarını karşılar ve toplum içindeki bireylerin iyiliği için vardır. Sadece bilinci değil, duygu ve heyecanları da ilgilendiren yargılardır. Bireylerin bilincinde yer alır ve bireyin davranışlarını yönlendirir. Toplumun daha çok soyut olan kurallarıdır. Aslında toplumu ilgilendiren yazılı kuralları da kapsayan değerler daha genel nitelik taşırlar.

Değerler, insanın davranışlarını sorgulayan ahlak kurallarıdır. Daha yaşanabilir bir toplum için insanları olumlu yönde yönlendirir. 

Değerler, doğru ve iyi olanı bilmek, doğru ve iyi olanı yaşamak ve dahası doğru ve iyi olanı yapacak karaktere sahip olmamızı sağlar.

Bilgi ile donatılmış insanlar eğer temel insani değerlerden uzak kalmışsa sizce topluma faydalı olabilir mi? Dahası, kendisine faydalı olabilir mi? İnsani değerlerden uzak büyümüş eğitimli beyinler ne kadar mutlu olabilir ki?

Almanya’da bir okul müdürü her eğitim öğretim yılı başında öğretmenlere bir mektup ile şu bilgileri iletirmiş: “Bir toplama kampından sağ kurtulanlardan biriyim. Gözlerim hiçbir insanın görmemesi gereken şeyleri gördü. İyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş mühendislerin inşa ettiği gaz odaları, iyi yetiştirilmiş doktorların zehirlediği çocuklar, işini iyi bilen hemşirelerin vurduğu iğnelerle ölen bebekler, lise ve üniversite mezunlarının vurup yaktığı insanlar…

Eğitimden bu nedenle kuşku duyuyorum.

Sizlerden isteğim şudur: Öğrencilerinizin insan olması için çaba harcayın. Çabalarınız bilgili canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin. Okuma yazma, matematik, çocuklarınızın daha fazla insan olmasına yardımcı olursa ancak o zaman önem taşır...”

Demek ki milli eğitimizde öğretim kadar hatta daha önemli olan şey eğitimdir. Temel insani değerlerle yoğrulmamış bir eğitim politikası maalesef insani hasletlerini kaybetmiş yüksek eğitimli bireyler yetiştirir.

Değerler eğitimi evde başlar okulda ve toplumun içinde devam eder. Değerler eğitimindeki en büyük hata, eğitimi veren kişinin model olması ile ilgili sıkıntılardır. Çocuklara bir şeyi anlatarak değil yaşayarak öğretmek gerekir. Yani çocuklar daha çok model alarak öğrenirler

Bir toplumu ayakta tutan, değerleridir. Milletler, kendine ait değerleri kaybettikleri için başka milletlere benzemişler yani kaybolmuşlardır. Elbette farklı kültürlerden kendi kültürümüze bir şeyler alabiliriz. Ancak, bunu yaparken kendi kültürümüzü ve değerlerimizi de korumalıyız.

Tekrar soruyorum, “İçinde milli ve manevi değerlerin bulunmadığı bir eğitimin sonucunda yetişen çocuk, kendisine, ailesine, çevresine ve topluma faydalı olabilir mi?”

Selam ve saygılarımla…
 

Yorumlar 1
Hayatı Atlı 09 Aralık 2019 07:00

Hocam maalesef kendi değerlerimizi öğretmeyi bırakın, biz kendimiz unuttuk. Bu durumda çocuklara nasıl öğreteceğiz ki.

Yazarın Diğer Yazıları