Kerem Yıldırım

Mü'min Kimdir? (1)

Kerem Yıldırım

Mü'mini tanımak için şu beş özelliği bilmek ve tanımak lazım:

1-Mü'minin gayesi, 

2-Mü'minin yolu, 

3-Mü'minin lideri, 

4-Mü'minin özellikleri, 

5- Mü'minin görevleri.

Şimdi kısaca bu özellikleri açıklamaya ve tanımaya çalışalım:

1-Mü'minin gayesi;  Müminin en önemli gayesi Allah rızasına ulaşmaktır.

Allah'ın rızasına kavuşmak için mü'mine şu üç şey rehberlik eder;

a- Allah'ın razı olduğu büyük zatlar (Peygamberler) 

b-Allah'ın razı olduğu yol ( Sırat-ı müstakim)

c-Allah'ın razı olduğu üslup (Sünneti Seniyye)

Allah'ın rızası, Hakkı hayata hakim kılmakla gerçekleşir.  

Hakkı hayata hakim kılmak için de; kalpte iman olacak, bedende İslam yaşanacak, kafirlere İslam tebliğ edilecek ve tebliğe mani olan engelleri ortadan kaldırmak için tüm gücüyle mücahede edilecek.

Nitekim Yüce (cc) Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. iyiliği ( maruf'u) emreder, kötülükten ( münkerden) sakındırırsınız."  (Ali İmran 110 )

Yapılacak bu mücadele'nin asıl gayesi İslama mani olan şeylere mani olmaktır.

Mü'min iyiliği emretmeden önce, onu kendi nefsinde yaşamalıdır.

Kötülüğü nehyetmeden önce de kendisi o kötülükten uzak durmalıdır.

Bir mü'min Peygamberleri örnek alıyorsa doğru bir yol üzere yaşıyor demektir.

İşte bu yol Allah’ın razı olduğu bir yoldur.

Ve yine mü'min Allah'ın razı olduğu bir üslup (sünnet-i seniyye) üzere ise, yaptıklarıyla Allah'ın dinini yüceltmiş olmaktadır.

Allah'ın dinini yücelmek için çalışan bir mümin'i de Allah’a yüceltir. 

Nitekim Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bu konuda şöyle buyurmuştur: "Her kim Kelimetullah (Allah'ın dini ) daha âlî (yüce) olsun diye savaşırsa o kişi Allah yolundadır. (Allah'ın razı olduğu yoldadır.)" 

Mü'minin birinci gayesi Onun rızasına ulaşmak için Allah'ın dinini yüceltmek için cihad etmektir.

2- Müminin yolu; ifrat ile tefritin ortasında, itidal üzere olmalıdır.

Resulü Ekrem ( sav)  bu konuda ölçüyü söyle belirlemiştir: 

"İşlerin hayırlısı orta (itidal üzere) olandır."

Cenabı Hak kainatı ve bütün varlıkları dengeli bir şekilde yaratmış, kullarına da her hususta ölçülü ve itidalli davranmalarını emretmiştir. 

Kur'an-ı Kerimde şöyle buyurmuştur:

"Allah Sema'yı yüceltti ve mizan (ölçü) koydu. Sakın taşkınlık edip ölçüyü bozmayın ( itidalden ayrılmayın."  (Rahman 7-8 )

İtidali korumak aynı zamanda adaleti de gözetmektir.

Peygamberimizin hayatına baktığımızda her konuda ifrat ve tefritten uzak tam bir itidal görürüz.

Bir tek tavrını ve bir tek sözünü gösteremeyiz ki, itidal güzelliği taşımasın. 

Allah'ın Resûlü (sav) "Dinde aşırılık helake sebeptir."  buyurarak itidal çizgisinin korunmasının önemini ifade etmektedir.

Bu yazımızda mümin'i tanımak için beş özellikten ikisini açıklamaya çalıştık.

Diğer üç özelliği de bir sonraki yazımızda açıklamaya çalışacağız inşaallah. 

Yüce Allah (cc), bizleri rızası istikametinde hayat yaşayan, itidalden ayrılmayan mutedil kullarından eylesin. 

................................

Ey mü'min tek hedefin, olsun Allah rızası
İtidal üzere yürü ki olmasın yol kazası
Rıza için Kur 'ana ve Sünnete tabi ol
Sırat-ı müstakîmdir emin olacak tek yol.

 

Yazarın Diğer Yazıları