Kerem Yıldırım

İmanın Zirvesi Hakka Teslimiyettir

Kerem Yıldırım

Hakka teslimiyetin en önemli göstergesi ve ölçüsü zirveye ulaşmış bir imana sahip olmaktır.

Ashab-ı kiramdan Ebu'd-Derda Hazretleri şu ifadesi bize ışık tutmaktadır:        

"İmanın zirvesi; hükme karşı sabretmek, kadere rıza göstermektir." Yüce Rabbimize güvenmek ve ona kayıtsız şartsız teslimiyet her mü'minin görevidir.

Bir Hadis-i Şerifte Peygamberimiz (sav)  şöyle buyuruyor: "Şunları yapmak imanı zirveye çıkarır: 1-Allah'ın hükmüne sabretmek. 2-Kaza ve kadere rıza göstermek. 3-Tam tevekkül sahibi olmak. 4-Allah'a teslim olmak." (Ebu Nuaym)

Yüce Allah (cc)ın bizim hakkımızda verdiği hükümlere karşı asla içimizde bir şüphe duymadan boyun eğip sabretmeliyiz.

Başımıza gelen olaylarda, yaşadığımız sıkıntılarda da mutlaka bir hikmet'in olduğunu unutmadan sabretmek durumundayız. Sabretmeden, bir günahtan uzak durmadan sevaba nail olmak mümkün değildir.

Resulü Ekrem (sav) sabırla ilgili bakın ne buyuruyor: "Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir." "Sabri'den kuldan Allah razı olur." (Deylemi) 

Allah’u Teala Kuran'ı Kerim'de sabırla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: "Sabredenlerin mükafatları hesapsız verilir." (Zümer 10)

"Sabredenlere İhsanımı müjdele." (Bakara 155)

İmtihan için yaratıldığını unutmayalım. İmtihanda başarılı olmanın en önemli şartlarından biri de, zorluklar ve olaylar karşısında sabretmesini bilmektir.

Zira sabırsızlık insanı felakete sürükler. Nefsimizin hoşuna giden, bizi günaha sürükleyen bir davranışı yapmaktan imtina etmek en güzel sabır örneğidir. Sabır aynı zamanda insanın nefsi arılarına, şeytanın tuzağına düşürecek şüpheli emellerine gem vurabilmesidir.

Ne güzel demiş büyüklerimiz: "Sabrın sonu selamettir."

Buradan şunu da anlıyoruz ki; sabırsızlığın sonu da felakettir.

İmanınızı güçlü ve zinde tutacak diğer bir önemli meziyet ise; 

Kadere rıza göstermektir. Unutmamak gerekir ki, hayatımızı Rabbimizin tayin ettiği kaza ve kader planı çerçevesinde yaşıyoruz. Yüce Rabb'imizin irade-i külliyesi'nin sonucu olarak tayin edilen Kader planında bizim de cüz-i irademizi kullanma yetkimiz vardır.

Biz sadece bu çerçevede hareket edebiliriz. Cüz-i irademizi ya yaratıcımızın istediği yönde, Hayırda kullanarak iyi bir kul olma bahtiyarlığına nail oluruz.

Ya da cüz'm-i irademizi şerrin istikametinde kullanarak asi bir kul olma bahtsızlığına düçar oluruz. 

Efendimiz (sav): "Kadere rıza saadet alametidir " buyurarak Allah'tan gelen her şeye razı olmanın müslümanı her iki cihanda da mutluluğa eriştireceğini ifade etmiştir.

Rabb'imiz bizleri kaza ve kaderine rıza gösteren, bela ve musibetlere sabreden kullarından eylesin.

Hakka teslimiyetin diğer bir önemli kuralıda tevekküldür.

Tevekkül etmek her müminin önemli vazifelerinden biridir. 

Nitekim Allah’u Teala Maide Suresi 23. Ayette şöyle buyurur: "İmanınız varsa Allah'a tevekkül edin" 

Ayrıca Ali İmran 159. Ayette: "Allah tevekkül edenleri sever." buyrulmaktadır.

Allah'ımızın sevgisine mazhar olmak en büyük makamdır. Allah bize vekil olarak kafidir.

Rabbim ne güzel sahip ve ne güzel dosttur., diyerek hayat sürmek gıpta edilecek bir tevekkül örneğidir.

İbn Asâkir de;Yüce Allah'ın Davud (as)a şöyle vahyettiği rivayet edilir:

"Bir kul kullara değil de bana ihlasla tevekkül ederse, herkes ona tuzak kursa ona mutlaka bir çıkış kapısı açarım.

Bir kulda mahluka (yaratılmışlara) güvenirse bütün yükseliş sebeplerini keser ve çöküş yollarını kolaylaştırırım."

İmanımızın kemal'e ermesi için Allah'a teslim olmak şarttır.

Bu aynı zamanda Allah'a itirazsız bir kul olmak ve ömrümüzü onun emirlerini yapmaya amade kılmaktır.

Allah'a teslim olan kul dünyevi kederlere aldırış etmez.

Sadece Rabbini razı etmek için çalışır ve yaşar.

Olgun bir imana sahip olmanın ancak Allah'a şeksiz bir şekilde teslimiyetle mümkün olduğunu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamalıyız.

Mü'min kamil bir imana sahip olduğunda;

•Yalnız Allah'ı sever ve Allah için sever.

•Öfkesi nefsi için değil Hak içindir.

•Güçlü olduğu vakitte asla Hak ve Hakikaten ayrılmaz.

Hakkı olmayana tevessül etmez.

•Hiç kimsenin kınamasından korkmadan Allah yolunda yürümeye devam eder.

Rabbim bizleri Hak yolunun erlerinden eylesin.

Yazarın Diğer Yazıları