Ali Canpolat

Arabuluculuk nedir?

Ali Canpolat

Bilindiği üzere, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte bazı davalarda mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmiştir.

Uyuşmazlık hususlarında tarafları bir araya getiren alanında uzman kişiler arabuluculardır.
Peki, arabuluculuk nedir?

İşçi ve işveren arasında gerçekleşen problemleri dostane yöntemler ile tarafsız bir şekilde, iki tarafın kendi çözüm yöntemlerini geliştirmelerini, tarafların iletişim kurmalarını ve anlaşmalarını sağlamaktır.  

İşçi, İş sözleşmelerinin feshinde, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle ilgili arabulucuya başvurulmak zorundadır.

Arabulucuya başvuru için otuz günlük süre sadece işe iade taleplerinde söz konusudur.

Kıdem tazminatı, fazla mesai, ücret ve tazminat gibi alacaklarında beş yıllık zaman aşımı süresi uygulanmaktadır.

Arabuluculuk sisteminde taraflar, arabulucu görüşmelerine katılmışlarsa anlaşma sağlamaları halinde arabuluculuk ücret tarifesi üzerinden eşit şekilde ödeme yapacaklardır. İşe iadede ise anlaşma sağlanırsa işçi alacakları üzerinden hesaplama yapılacak olup, taraflar eşit şekilde ödeme yapacaklardır. 

Anlaşma sağlanamaz ise iki saatten az görüşme süreleri Hazine’den karşılanacak, iki saatten fazla süreli görüşmelerde ise iki saati aşan kısımlar taraflarca eşit şekilde karşılanacaktır.

Arabuluculuk toplantısına taraflardan biri katılmaz ise katılmayan taraf kısmen veya tamamen haklı çıksa dahi yargılama giderlerinin tamamını ödemek zorunda kalacak ve davayı kazandığı halde vekâlet ücreti alamayacaktır.

Şunu unutmayalım ki arabulucuya gitmek zorunlu olup, ancak arabulucuda uzlaşmak mecburi değildir. 

Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanamaz ise mahkemeye gidilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Tarafların anlaşmaya varması halinde yargı konusu yapılması mümkün değildir. 

Arabulucu olmak isteyenler için ise belli şartlar gereklidir. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğine istinaden; Türk vatandaşı olmak, hukuk fakültesi mezunu ve mesleğinde en az beş yıl tecrübeli olmak, tam ehliyetli olmak ve kasten işlenmiş bir suçtan dolayı mahkûm olmamak, arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınavları geçmek gerekiyor.

Selam ve dua ile…
 

Yazarın Diğer Yazıları