Büyükşehir'den Yeni Malatyaspor'a kıyak..!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısının 5'inci birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesinde yer alan tesisin Yeni Malatyaspor Kulübüne devredilmesine dair madde oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir'den Yeni Malatyaspor'a kıyak..!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısının 5'inci ve mevcut meclisin son   birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığı’nda Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasında bulunan, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 3763 nolu parseldeki 4 katlı tesis binasının kullanım hakkının, 5 yıl süre Yeni Malatya Spor Kulübüne KDV dahil aylık 5 bin TL'ye  verilmesi kararlaştırıldı.Yeni Malatyaspor'a kıyak

Tesisin devrine dair Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi

Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 3763 nolu 59.484m2'lik yüz ölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan, 4 katlı tesis binasının protokol süresinin 18.09.2022 tarihinde sona ermesi nedeni ile Yeni Malatya Spor Kulübü ekli yazıları ile 5 yıllığına kulüplerine kullanım hakkı verilmesini talep edilmiştir.
Mülkiyeti Hazineye ait, Belediyemize tahsisli, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesinde bulunan 3763 parsel numaralı 59.484 m2'lik yüzölcümlü taşınmaz üzerinde bulunan 4 katlı tesis binasının Yeni Malatyaspor Kulübüne 5 (Beş) yıl süre ile kullanım hakkının verilip verilmeyeceği, verilecekse yıllık kullanım hakkı bedelinin belirlenmesi ve protokol iş ve işlemlerinin yaıplabilmeisi için yetki verilmesi hakkında.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, 13/03/2024 tarih ve 181186 sayılı olur yazısı ile eklerinin incelenmesi neticesinde; Mülkiyeti Hazineye ait, Belediyemize tahsisli, İlimiz Battalgazi ilçesi. Bahçebaşı Mahallesi 3763 parsel numaralı 59.484 m2'lik yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 4 katlı tesis binasının aylık KDV dahil 5.000,00TL (Beşbinlira) bedelle ve kira bedelinin her yıl Yıllık TÜFE (12 aylık ortalama) oranında arttırılarak Yeni Malatyaspor Kulübüne 5 (Beş) yıllığına kullanım hakkının verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.