Malatya'nın Yeni Şire Pazarı devredilecek!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısının 5'inci birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kuru Kayısı Ticaret Merkezi yerleşkesinin muhtelif kısımlarının Malatya Kurutulmuş Kayısı Tarım Ürünleri Lisanlı Depoculuk A.Ş.'ye devrine dair madde kabul edildi.

Malatya'nın Yeni Şire Pazarı devredilecek!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısının 5'inci ve mevcut meclisin son   birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığı’nda Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasında bulunan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kuru Kayısı Ticaret Merkezi yerleşkesinin muhtelif kısımlarının Malatya Kurutulmuş Kayısı Tarım Ürünleri Lisanlı Depoculuk A.Ş.'ye devri ve Kayısı Ticaret Merkezi  ile Buğday Pazarının site yönetimlerinin Malatya Kurutulmuş Kayısı Tarım Ürünleri Lisanlı Depoculuk A.Ş.'ye devri ve kira bedellerinin belirlenmesi  hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.Malatya'nın Yeni Şire Pazarı devredilecek

Muhtelif kısımlarının Malatya Kurutulmuş Kayısı Tarım Ürünleri Lisanlı Depoculuk A.Ş.'ye devrine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu:

Mülkiyeti ve sorumluluğu Belediyemize ait olan, Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesinde bulunan, 257 ada 30 numaralı parsel taşınmaz üzerinde kurulu Kuru Kayısı Yarı Açık Pazar Yeri içinde yer alan, 5 adet 2000 m² Yarı Açık Pazar alanı otopark, 3 adet 25 m² lokanta-çay ocağı, 4 adet 4 m² kantar ofisi, 1 adet 60 m² Bay-Bayan WC, 1 adet 30 m² yönetim ofisi, 97 adet 70 m² emanet depolarının işletme hakkı ile mülkiyeti ve sorumluluğu Belediyemize ait olan, Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesinde bulunan, 257 ada 26 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinin Karşılama Merkezi idari binasında bulunan 15 adet 2000 m² yönetim ofisi, 1 adet 3000 m² konferans salonu, 1 adet 600 m² kayısı müzesi, 1 adet 500 m laboratuvar, 10 adet 17 m² dernek odası, 6 adet toplam 400 m² güvenlik hizmetleri yeri, 1 adet 400 m² banka atm alanı, 2 adet 105 m² lokanta büfe, 2 adet 34 m² lokanta çay ocağı, 24 adet 19 m² ofis, 14 adet 33 m² ofis,36 adet 38 m² ofisin işletme hakkının 5 yıl süre ile Malatya Kurutulmuş Kayısı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketine devredilip devredilmeyeceği ve Dünya Kayısı Ticaret Merkezi yerleşkesinin tamamının bir bütünlük içerisinde yönetilmesi amacı ile; Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesinde bulunan 257 Ada 25,28,29 numaralı taşınmazlar üzerinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi yerleşkesi ile 240 Ada 6,9,10,11 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yer alan Buğday Pazarının site yönetiminin Malatya Kurutulmuş Kayısı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketine 5 yıl süre ile devredilip devredilmeveceği, devredilecekse 1 vıllık kira bedelinin belirlenmesi hususlarında,Malatya'nın Yeni Şire Pazarı devredilecek

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 13.03.2024 tarih, 182867 sayılı yazısı ile eklerinin incelenmesi neticesinde; 257 ada 30 numaralı parsel numaralı taşınmaz üzerinde kurulu Kuru Kayısı Yarı Açık Pazar Yeri içinde yer alan, 5 adet 2000 m² Yarı Açık Pazar alanı otopark, 3 adet 25 m² lokanta-çay ocağı, 4 adet 4 m² kantar ofisi, 1 adet 60 m² Bay-Bayan WC, 1 adet 30 m² yönetim ofisi, 97 adet 70 m² emanet depolarının işletme hakkı ile mülkiyeti ve sorumluluğu Belediyemize ait olan, Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesinde bulunan, 257 ada 26 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinin Karşılama Merkezi idari binasında bulunan 15 adet 2000 m² yönetim ofisi, 1 adet 3000 m² konferans salonu, 1 adet 600 m² kayısı müzesi, 1 adet 500 m laboratuvar, 10 adet 17 m² dernek odası, 6 adet toplam 400 m² güvenlik hizmetleri yeri, 1 adet 400 m² banka atm alanı, 2 adet 105 m² lokanta büfe, 2 adet 34 m² lokanta çay ocağı, 24 adet 19 m² ofis, 14 adet 33 m² ofis,36 adet 38 m² ofisin işletme hakkının yıllık KDV hariç 50.000,00TL (Ellibinlira) bedelle ve kira bedelinin her yıl, yıllık TÜFE (12 aylık ortalama) oranında arttırılarak Malatya Kurutulmuş Kayısı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketine 5 (Beş) yıllığına kullanım hakkının verilmesi; ayrıca Dünya Kayısı Ticaret Merkezi yerleşkesinin tamamı ile Buğday Pazarının bütünlük içerisinde yönetilmesi amacıyla; Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesinde bulunan 257 Ada 25, 28, 29 numaralı taşınmazlar üzerinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi yerleşkesi ile 240 Ada 6, 9, 10, 11 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yer alan Buğday Pazarının site yönetiminin Malatya Kurutulmuş Kayısı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketine 5 yıl süre ile devredilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.