Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı kararıyla Malatya'da sit alanı koruma altında!.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Malatya'nın Arapgir ilçesinde özel mülkiyete ait taşınmaz 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. 

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı kararıyla Malatya'da sit alanı koruma altında!.
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Arapgir ilçesi Yaylacık Mahallesinde sit alanı dışında bulunan özel mülkiyete ait taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2. derece sit olarak tescil edildi. Konuya ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı kararıyla Malatya'da sit alanı koruma altında!.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde; “Malatya İli, Arapgir İlçesi, Yaylacık Mahallesi, sit alanı dışında bulunan, tapunun 135 ada, 1 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazın tescillenmesi istemini içeren 04.12.2023 tarihli e-posta başvurusu. Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Daire Başkanlığı'nım 07.12.2023 tarih ve 4515061 sayılı yazısı, söz konusu tescilden etkilenecek kurum ve kuruluşların görüş istemini içeren Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 28.07.2023 tarih ve 4022599 sayılı yazası, tescilden etkilenen kurum ve kuruluşların görüşünü içeren Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 19.12.2023 tarih ve 4555832 yazısı, Malatya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 11 Müdürlüğü'nün 21.12.2023 tarih ve 8284369 sayılı yazısı, Arapgir Kaymakamlığı'nın 21.12.2023 tarih ve 3086 sayılı yazısı, Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı KUDEB'in 22.12.2023 tarih ve 169745 sayılı yazısı, Arapgir Belediye Başkanlığının 22.12.2023 tarih ve 3954 sayılı yazıları, Sivas Kültür Varlıklarımı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27.12.2023 tarih ve 2455111 sayılı uzman raporu okundu dosydaki bilgi ve belgeler incelendi Yapılan görüşme sonucunda, Malatya Arapgir İlçesi, Yaylacık Mahallesi, sit alanı dışında bulunan, tapunun 135 ada, I parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6'ncı maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkımdaki Yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamında taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarımı Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı gereği yapı grubunun II. grup olarak belirlenmesine, anıt fişinin onaylanmasına, Korunma alanının kararımız ekindeki 1/1000 ölçekli haritalarda belirtildiği şekliyle belirlenmesine tescili uygun bulunan taşınmazın korunma alanının imar planlarına işlenmesi ve korunma alanında yapılacak her türlü  uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına. İlgili tapu müdürlüğünce, 2863 sayılı Yasanın 7'nci maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Tapmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik gereğince, tescil edilen 135 ada 1 parseldeki taşınmazın tapu karoga beyanlar hanesme "II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır" şeklinde kültür varlığı şerhi, 135 ada 1 parsel, 136 ada 4 parsel, 142 ada 3 parsel, 143 ada 3 parsellere ise "Tamamı konut koruma alanında kalmaktadır." şeklinde, 135 ada 2 parsele ise; "Bir bölümü konut koruma alanında kalmaktadır." şeklinde şerh konularak tapu kayıt örneğinin Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.”