Oruçlu çalışanlar bu hakka sahip! Ödemeyi alacaklar!

Oruç tutan çalışanlara yönelik önemli bir karar açıklandı! Sosyal Güvenlik Denetmeni Ebubekir Kaleli, işverenlerin Ramazan ayında da yemek ücreti veya yemek kartı sağlamak zorunda olduğunu belirtti.

Oruçlu çalışanlar bu hakka sahip! Ödemeyi alacaklar!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Ramazan ayında oruç tutan çalışanların yemek ücreti alması gerektiğini belirten Sosyal Güvenlik Denetmeni Ebubekir Kaleli, bu konuda işverenlerin uymak zorunda olduğunu vurguladı.

Oruçlu çalışanlar bu hakka sahip! Ödemeyi alacaklar!

Eskişehir.net'te yer alan habere göre, SGK Denetmeni Kaleli'nin paylaşımı, işverenlerin Ramazan ayında oruç tutan çalışanlara yemek ücreti ödemesi gerektiği konusunda çalışanları bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bu sayede, işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve çalışanların haklarının korunması sağlanmış oluyor.

İki durum ortaya çıkıyor...

İşveren yemek parası yerine işyerinde yemekhane hizmeti sunuyorsa, oruç tutan çalışanlara yemek yerine bunun bedelini ödemek zorunda değildir ama ödeyebilir. Ancak yemek yerine Ramazan ayında yemek bedelinin ödeneceği sözleşme ile hükme bağlanmış ise işveren bu yemek bedelini oruç tutan çalışanlara ödemek zorundadır.

Bu yardım türü istisnadır!

İşverenler tarafından çalışanlara ayni olarak verilen Ramazan paketi yardımları (un,şeker, yağ vb.) sigorta priminden tamamen istisnadır, bu yardımların nakdi olarak çalışana ödenmesi halinde sigorta primine tabi tutulması gerekir.

Oruçlu çalışanlar bu hakka sahip! Ödemeyi alacaklar!

Para cezası var!

Oruç tutan veya tutmayan işçilere işveren tarafından ayrı bir muamele yapılması, İş Kanunu 5. Maddeyi ihlale girer ve eşit davranılmayan her işçi için işveren hakkında 2024 yılında 1.402 TL idari para cezası uygulanır. Ayrıca işçi, eşit davranmama durumunu mahkemede ispat etmesi halinde işverenden 4 aylık ücreti kadar ayrımcılık tazminatı alabilir.

Ödemek zorunda!

İşyerlerinde yemekhane hizmeti sunulması durumunda, oruç tutan çalışanlara yemek bedeli ödenmesi zorunlu değildir, ancak işveren isteğe bağlı olarak bu ödemeyi yapabilir. Ancak, eğer işveren ile çalışanlar arasında Ramazan ayında yemek bedelinin ödeneceğine dair bir sözleşme yapılmışsa, işveren oruç tutan çalışanlara bu bedeli ödemekle yükümlüdür.

Oruçlu çalışanlar bu hakka sahip! Ödemeyi alacaklar!

Tazminatı alınabilir...

Ramazan paketi yardımları, işverenler tarafından çalışanlara ayni olarak verildiğinde (un, şeker, yağ vb.), sigorta primi açısından tamamen istisna kabul edilir. Ancak, bu yardımların nakdi olarak çalışana ödenmesi halinde, bu ödemeler sigorta primine tabi tutulmalıdır.

İşverenlerin oruç tutan veya tutmayan çalışanlara karşı ayrımcılık yapması kesinlikle kabul edilemez. İş Kanunu'nun 5. maddesine göre, eşit davranılmayan her işçi için işverene 2024 yılında 1.402 TL idari para cezası uygulanır. 
Ayrıca, işçi eşit davranmama durumunu mahkemede ispat edebilirse, işverenden 4 aylık ücreti kadar ayrımcılık tazminatı talep edebilir.