Malatya'da o ilçesinde kat sayısı değişti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısının III. Birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Arguvan ilçesi İçmece mahallesinin kat sayısı hakkında düzenleme içeren madde oy birliğiyle kabul edildi.

Malatya'da o ilçesinde kat sayısı değişti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısının III. Birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak Başkanlığı’nda, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Arguvan ilçesi İçmece mahallesinin kat sayısı hakkında düzenleme içeren madde oy birliğiyle kabul edildi.

Malatya'da o ilçesinde kat sayısı değişti

Arguvan İçmece mahallesi hakkındaki teklif:

"Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde; Malatya İli, Arguvan ilçesi İçmece Mahallesini kapsayan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.08.2023 tarih 197 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bahse konu imar planına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Arguvan Belediye Meclisi'nin 05.10.2023 tarih 20 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar planı revizyonu ve ilaveleri başlıklı 25. Maddesi; "(1) İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır. (2) İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde, bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır. (2) İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde, bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak ilave imar planı yapılabilir." hükümleri çerçevesinde incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde belediyemize sunulan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 25. Maddesine uygun hazırlandığı görülmüş olup söz konusu hazırlanan ve ilçe belediye meclisince uygun görülen Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde yer alan "İbadet Alanı" yapılaşma koşullarında belirtilen Yençok: 6.50 ibaresi kaldırılıp, "Sosyal Tesis Alanı" yapılaşma koşulları Yençok: 6.50 olarak belirtilen kat yüksekliği, "2 Kat" olarak düzenlenerek, ilçe belediye meclis kararı komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür"