Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep'ten geçiyor. Dicle Nehri'yle birleşiyor!

Türkiye'nin en uzun ve en önemli nehirlerinden biri olan Fırat Nehri, nereden doğuyor, hangi illerden geçiyor ve ne gibi özelliğe sahip? Fırat Nehri, Erzincan, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinden geçerek Suriye ve Irak topraklarına girer. Irak'ta Dicle Nehri ile birleşerek Şatt'ül-Arab'ı oluşturur ve Basra Körfezi'ne dökülür.

Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep'ten geçiyor. Dicle Nehri'yle birleşiyor!

Güneybatı Asya'nın en uzun ırmağı olan Fırat Nehri, Türkiye'nin de en önemli su kaynaklarından biridir. Ağrı Diyadin'den kaynağını alan Murat Nehri ve Erzurum Dumludağ'dan kaynağını alan Karasu Nehri'nin birleşmesiyle oluşan Fırat Nehri, 2.800 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun nehridir.

Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep'ten geçiyor. Dicle Nehri'yle birleşiyor!

Fırat'ın Yolculuğu:

Fırat Nehri, Erzincan, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinden geçerek Suriye ve Irak topraklarına girer. Irak'ta Dicle Nehri ile birleşerek Şatt'ül-Arab'ı oluşturur ve Basra Körfezi'ne dökülür.

Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep'ten geçiyor. Dicle Nehri'yle birleşiyor!

Enerji Üretiminin Ana Kaynağı:

Fırat Nehri, su gücü enerjisi üretimi bakımından Türkiye'nin en büyük kaynağıdır. Keban Barajı, Karakaya Barajı, Atatürk Barajı, Birecik Barajı ve Karkamış Barajı gibi Türkiye'nin en büyük barajları Fırat Nehri üzerinde inşa edilmiştir.

Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep'ten geçiyor. Dicle Nehri'yle birleşiyor!

Fırat Nehri'nin Özellikleri:

Toplam uzunluğu 2.800 kilometre, Türkiye sınırları içinde kalan bölümün uzunluğu ise 1.263 kilometredir.
720.000 km² su toplama havzasına sahiptir.
Türkiye'nin en geniş havzasına sahip olan Fırat Nehri yılda ortalama 30 milyar m³ su taşımaktadır.
Fırat Nehri'nin rejimi Türkiye'deki diğer akarsulara göre daha düzenlidir.

Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep'ten geçiyor. Dicle Nehri'yle birleşiyor!

Fırat Nehri'nin Önemi:

Fırat Nehri, sadece enerji üretimi için değil, tarımsal sulama, içme suyu ve ulaşım açısından da büyük önem taşımaktadır. Fırat Nehri'nin geçtiği illerde tarımsal üretim büyük ölçüde nehir suyuna bağlıdır.

Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep'ten geçiyor. Dicle Nehri'yle birleşiyor!