Emeğimizin karşılığını istiyoruz

Vergi Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Büro Memur Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Fidan, Maliye çalışanlarının vergi haftalarının her sene olduğu gibi bu sene de buruk geçtiği belirterek, 'Maliye çalışanları halk arasında musluğun başında olan memurlar olarak görülse de, dışı sizi içi bizi yakar sözüne dem vurduracak türden sorunlar yaşadıkları hepimizce malumdur. Maliye çalışanları alın terinin ve emeğinin karşılığını istemektedir' dedi.

Emeğimizin karşılığını istiyoruz

Büro Memur Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Fidan, Vergi Haftası dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını anımsatan Borazan, haftanın hayırlara vesile olmasını diledi. Ülkemizde vatandaşa götürülen kamu hizmetlerinin finansmanının büyük ölçüde vergi gelirlerinden sağlandığını vurgulayan Fidan, "Böylesine önemli ve kutsal bir önem atfedilen vergileri toplama görevi ve Devlet bütçesini yapma, harcamalarını kontrol etme vs. gibi burada sayılamayacak kadar görevi yerine getirenler tabi ki Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanlarıdır. Bu ulvi görevi özveriyle yerine getiren tüm Maliye çalışanlarının 32. Vergi Haftasını kutlarım" dedi.

Bu sene de buruk geçti

Fidan, Maliye çalışanlarının vergi haftalarının her sene olduğu gibi bu sene de buruk geçtiğinin bir gerçek olduğunu anlatarak, "Maliye çalışanları halk arasında musluğun başında olan memurlar olarak görülse de, dışı sizi içi bizi yakar sözüne dem vurduracak türden sorunlar yaşadıkları hepimizce malumdur. Maliye çalışanları yaptıkları iş, aldıkları risk ve sorumluluk karşısında sadece alın terinin ve emeğinin karşılığını istemektedir. Tarih boyunca, her şartta görevini hakkıyla yerine getiren Maliye çalışanları, günümüz pandemi sürecinde de her türlü riske maruz kalarak görevini yerine getirmektedir. Malum olunduğu üzere, Devletimize finansman kaynağı sağlanması amacıyla çıkarılan 7256 Sayılı Kanun ile vergi borçlarına yapılandırma sürecine gidilmiş, Maliye çalışanları bu yapılandırma döneminden de pandemi şartlarına rağmen alnının akıyla çıkabilmiştir" dedi.

Emeğimizin karşılığını istiyoruz

Maliye çalışanlarının sadece ve sadece emeklerinin karşılığını istediğine dikkat çeken Fidan, "Personel memnuniyeti ve çalışma barışının sağlanabilmesi için yapılması gerekenleri sizlere şöyle sıralamak istiyorum: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılarak “Mali Hizmetler Sınıfı” oluşturulması, Gelir İdaresi Başkanlığı’nda görev yapan Gelir Uzmanlarına 10 yıllık hizmet sonucu Baş Uzmanlık kadrosu verilerek, kısmi inceleme yetkisi ile Müdürlük kadrolarına atanma hakkı tanınması, Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarına, unvan ayrımı yapılmadan, Mal müdürlüklerini de kapsayacak şekilde 12 ay boyunca aylık 100 saat ve 5 katı oranında fazla mesai verilmesi, Defterdarlık ve Gelir Uzmanlığı kurum içi sınavı ile alınacak personelin sayısının en az 2500’e çıkarılarak 75 olan baraj puanının 70’e düşürülmesi, Bakanlık ve taşra teşkilatında eksik bulunan Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför ve Hizmetli kadrolarına personel alımı yapılması, Takdir ve Uzlaşma Komisyonunda görevlendirilen uzman, memur, şef vb. üyelere huzur ücreti göstergesi katsayısının makul bir düzeye yükseltilmesi, Başkanlık merkez biriminde sağlanan ulaşım yardımının taşra birimlerindeki personel için de sağlanması, Ücret gelirlerinden alınan gelir vergisi oranlarının yeniden düzenlenerek, Kamu görevlilerinin gelir vergisi kesintilerinin %15’e sabitlenmesi, Pandemi sürecinde fedakar ve özveri ile çalışan tüm Kamu görevlilerine bir maaş tutarında “Pandemi İkramiyesi” ödenmesi, Memur maaşını oluşturan tüm kalemlerin emekli keseneğine dahil edilerek emekli maaşına yansıtılması için gerekli çalışmanın yapılması, Kamu lojmanlarının satılması nedeniyle müdür ve müdür yardımcıları mağduriyet yaşamakta olup, rotasyon uygulamasının il düzeyi ya da bölgesel düzeye getirilmesi ve bu kadrolardaki görevlilere kira yardımı yapılmasını talep ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının Ülkemiz ekonomisine katkısı artarak devam etmesi için, bu saydığımız ve sayarak bu açıklamaya sığdıramayacağımız sorun ve taleplerin en kısa sürede hayata geçirilmesi çalışma barışını sağlayacak ve adalet yerini bulacaktır" şeklinde konuştu. 

Bakmadan Geçme