'Yıkma niyetimiz bulunmamakta'

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi'nin yıkılacağı iddialarına yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, ' Şehit Kemal Özalper Endüstri ve Meslek Lisesi'nin yıkılması ile ilgili ne Büyükşehir Belediyesi'nin ne de Büyükşehir Belediye Meclisi'nin herhangi bir projesi, çabası, kararı yoktur. Ayrıca şehrimizin önemli değerlerinden olan Şehit Kemal Özalper'in adını silmek, yok etmek, hafızalardan kazımak gibi bir niyetimiz de bulunmamaktadır' denildi.

'Yıkma niyetimiz bulunmamakta'

Büyükşehir Belediyesi'nden Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi'nin yıkılacağı iddialarına yönelik yazılı açıklama yapıldı. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklama da şu ifadelere yer verildi;  "Kamuoyunda, “Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 Ocak 2022 tarihli 4. Oturum’da ‘Şehit Kemal Özalper Endüstri ve Meslek Lisesi ile ilgili yıkılma’ kararının alındığına” dair çıkan yanlış haber, yazı ve yorumlar bu açıklamanın yapılma zorunluluğunu ortaya koymuştur.
Öncelikle bilinmelidir ki; Malatya’nın kent hafızasında önemli bir yer tutan, birçok başarılı öğrenciler yetiştiren Şehit Kemal Özalper Endüstri ve Meslek Lisesi’nin yıkılması ile ilgili ne Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ne de Büyükşehir Belediye Meclisi’nin herhangi bir projesi, çabası, kararı yoktur. Ayrıca şehrimizin önemli değerlerinden olan Şehit Kemal Özalper’in adını silmek, yok etmek, hafızalardan kazımak gibi bir niyetimiz de bulunmamaktadır. Bu sebeple şu hususların bilinmesini önemle arz ederiz.

1-Tescili bulunan Şehit Kemal Özalper Endüstri ve Meslek Lisesi alanıyla ilgili yapılabilecek her proje için nihai karar Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilmektedir. Büyükşehir Belediyemiz, Meclisimiz ya da her hangi bir kurumun yıkma yetkisi de yıkma kararı alma hakkı da bulunmamaktadır.

2-Bahsi geçen okulumuz ve alanıyla ilgili uygulanmak istenen projenin gayesi, tescil alanları dışında kalan kısımların yeşil kuşak kapsamında millet bahçesine dönüştürülerek, tescili olan binaların korunmasını sağlayıp, gelecek nesillere bu mirası daha iyi bir şekilde bırakabilmektir. Ayrıca yine bunun yetkisi de Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndadır.

3-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2022 tarihli 4. Birleşiminde alınan kararda her hangi bir yıkım başvurusu veya kararı olmadığı gibi, sadece alanla ilgili uygulanmasını planladığımız projeye ilişkin, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na hazırlanan nazım imar planı değişikliği hususunda görüş sorulması durumundan ibarettir.

4- Kamuoyunda şehrimizin değerlerine sahip çıkılması gayreti ve niyetiyle oluştuğuna inandığımız hassasiyetin bizleri mutlu ettiğini belirtirken, Büyükşehir Belediyemizin şehrimizin kent belleği ve değerlerini yaşatma, kültür ve tarihi eserlerimiz başta olmak üzere, bu yöndeki tüm gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarma çabası da göz önündedir. Restorasyonlarla ayağa kaldırılan camiler, kümbetler, hanlar, hamamlar, müzeler, surlar, ibadethaneler, kervansaraylar, inanç merkezleri ve diğer kültür varlıklarına gösterdiğimiz hassasiyetin daha fazlasını Şehit Kemal Özalper Endüstri ve Meslek Lisesi alanı için de göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."