Yetkimiz yok

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Orhan Kara'nın, 'Dünyada ve Ülkemizde Covid19'da tanı da tedavi de yanlış' iddialarına yanıt veren Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi (MEAH) Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, 'Bakanlığımızın ve tüm dünyada uygulanan Covid hastalarının tedavi algoritmasında olmayan bir ilacı veya tedavi yöntemini kullanan Dr. Orhan Kara için, Başhekimliğin veya bilimsel kurulumuzun izin verme yetkisi yoktur' dedi.

Yetkimiz yok

MEAH Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Orhan Kara'nın önceki gün gazetemiz Nethaber’de yer alan 'Covid19'da Tanı da Tedavi de Yanlış' haberine yazılı bir açıklama ile yanıt verdi. Aktürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Covid hastalarının takip ve tedavileri sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan tedavi rehberinde aşama aşama detaylı bir şekilde belirtilmiş ve bu rehber eşliğinde hastanemizde hastaların takip ve tedavileri Covid Polikliniğinde görevli hekimler tarafından titizlikle yürütülmüştür. Dr. Orhan Kara, hastanemiz bilimsel araştırma komisyonuna 03/12/2020 tarihinde üç adet başvurusuna yetkimiz dâhilinde olduğu için bilimsel araştırma komisyonunuz tarafından ön izin verilmiştir.  Ancak bahse konu olan bilimsel çalışma için (hastalarda aktif karbon kullanımı-endikasyon dışı ilaç kullanımı) ilgili hekim Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunun klinik araştırma partalının ilaç araştırma bölümüne yönlendirilmiştir.  Bu kapsamda; Bakanlığımızın ve tüm dünyada uygulanan Covid hastalarının tedavi algoritmasında olmayan bir ilacı veya tedavi yöntemini kullanan Dr. Orhan Kara için, Başhekimliğin veya bilimsel kurulumuzun izin verme yetkisi yoktur." 

'Bilimsel temeli olmayan bir ilaç'

Ülkemiz mevzuatında klinik araştırmalarının 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun ek onuncu maddesinde düzenlendiğini hatırlatan Aktürk, "Bu maddeye göre; “Herhangi bir tedavi yöntemi veya araçlarının veyahut ruhsat veya izin alınmış olsa dahi ilaç ve terkiplerinin, tıbbi ve biyolojik ürünler, bitkisel ürünler, kozmetik ürünler ve hammaddeleri ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarından izin alınmasının yanı sıra diğer prosedürlerin tamamlanması ve son olarak hastaların yazılı onamını alması gerekmektedir. Dr. Orhan Kara’nın konu ile ilgili olarak bilim kurulu ve derneklerin desteklemediği bilimsel temeli olmayan bir ilacı Türkiye İlaç Ve Tıbbı Cihaz Kurumunun klinik araştırma mevzuatı şartlarını karşılamadan ve usulüne uygun izinlerini almadan başlattığı, etik kurul ve gönüllü olur formu olmadan endikasyon dışı ilaç kullandığı tespit edilmiştir. Bu nedenlerde dolayı çalışmasına izin verilmemiştir. Ayrıca izni olmadan bu tedaviyi hastalara verdiği için hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir" diye konuştu.

Bakmadan Geçme