Yeşilyurt Meclisi, olağanüstü toplandı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs ayı olağanüstü toplantısı Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararla AKSA Doğalgaz A.Ş. Genel Kurullarında Yeşilyurt Belediyesini, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay'ın temsil etmesine karar verildi.

Yeşilyurt Meclisi, olağanüstü toplandı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs ayı olağanüstü toplantısı Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit Başkanlığında Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasında bulunan AKSA Doğalgaz A.Ş. Genel Kurullarında Yeşilyurt Belediyesini, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay’ın temsil etmesine karar veren madde oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddeleri arasında yer alan diğer madde ile 1/1000 ölçekli imar planlarına kotlandırma plan notu eklendi.

Aksa Doğalgaz A.Ş. Genel Kurullarında Belediyemizi temsil edecek kişinin belirlenmesine dair madde;

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne göndermiş olduğu 14399437-622.02-E.103708 sayılı yazısında "...Belediyenin veya bağlı kuruluşlarının sahip oldukları veya ortağı bulundukları belediye genel kurulunda belediye veya bağlı kuruluşu temsil edecek kişilerin, belediyenin karar organı olan Belediye Meclisinin kararıyla belirleneceği, belediye şirketlerinin genel kurulunda belediye ve bağlı kuruluşlarını temsil etmek üzere; belediye başkanı, belediye meclis üyesi, belediye çalışanı veya belediye dışından kişi/kişilerden belirlenebileceği..." belirtilmiştir. Bahse konu yazıya istinaden Aksa Doğalgaz AŞ'nin 24/04/2024 tarih ve 183 sayılı yazısında ortağı bulunduğumuz Aksa Doğalgaz AŞ'nin yapacağı Genel Kurullarda Belediyemizi temsilen bir kişinin yetkili kılınması talep edilmiştir. Aksa Doğalgaz A.Ş.'nin yapacağı genel kurullarda belediyemizi temsil edecek bir kişinin tespitinin yapılabilmesi için konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunu arz ederim."

Kotlandırma plan notuna dair madde:

"İlçemiz sınırlarında planlı saha içerisinde bulunan parseller ve arazide kotlandırma ile ilgili problemlerin çözümlenmesi ve site içi yapılaşmalarda; site içi planlı yapılaşmanın oluşması amacıyla plan notu eklenmesi talebi

İlçemiz sınırlarında planlı saha içerisinde bulunan parseller ve arazide kotlandırma ile ilgili problemlerin çözümlenmesi ve site içi yapılaşmalarda site içi planlı yapılaşmanın oluşabilmesi amacıyla plan notu yapılması gerektiği bildirilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde bulunan parseller ve arazide kotlandırma ile ilgili problemlerin çözümlenmesi ve site içi yapılaşmalarda site içi planlı yapılaşmanın oluşabilmesi amacıyla daha önce belirlenen plan notunun; Binalar, planlı alanlar imar yönetmeliği kapsamında yoldan ya da tabii zeminden kotlandırılabilir. Ancak, ada bazlı veya büyük parsellerde site seklindeki yapılaşmalarda; site içi servis yollarının vaziyet planına göre düzenlenmesi halinde yapılar imar yolundan, yapıların oturacağı tabi zemin ortalamasından veya parsel içerisinde oluşturulacak servis yollarından ve T2 (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) alanlarında parsel içinden oluşturulacak servis yollarından kotlandırılabilir. Şeklinde revize edilerek ilçemiz sınırları içerisinde imar planı bulunan alanlarda plan notu olarak eklenmesinin komisyonumuzca kabul edilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmiştir."