Yeşilyurt Belediye Personeline Müjde..!

Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararla Yeşilyurt Belediyesi personellerine sosyal denge tazminatı ödenecek.

Yeşilyurt Belediye Personeline Müjde..!

Yeşilyurt Belediyesinin Haziran ayı olağan meclis toplantısı Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit başkanlığında,  Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'e BEM BİR SEN ile sosyal Denge Tazminatı imzalanmasına dair yetki verildi.

Sosyal denge tazminatına dair teklif;

"09.11.1982 tarih ve 17863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı başlıklı 53. maddesi" İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarım düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir. (Ek fikra: 23/7/1995 4121/4 md.; Mülga üçüncü fıkra: 7/5/2010 5982/6 md.) (Mülga dördüncü fıkra: 7/5/2010 5982/6 md.) (Ek fıkra: 7/5/2010 5982/6 md.) Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler. (Ek fikra: 7/5/2010 5982/6 md.) Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir." denildiğinden Belediye Başkanlığımız emrinde 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlar için 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme kanunu ile Yerel Yönetimlerde "Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi" yapılmasına imkan tanınmıştır. 4688 sayılı kanunun 32. maddesi gereği yetkili sendika olan Belediyeler ve Özel İdare Çalışanları Sendikası (BEM BİR SEN) ile Belediyemiz memurları için Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi gerektiğinden, konunun Belediye Meclisinde görüşülmek üzere karara bağlanması hususunu;

 Olurlarınıza arz ederim".Yeşilyurt Belediye personeline müjde