Nevzat Kaya

İlhan Hoca Yeşilyurt'u Tedavi Etmeye Geldi!

Nevzat Kaya

Yeşilyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya’nın yetiştirdiği önemli isimlerden biridir ve sağlık alanındaki katkıları herkesin malumudur. İlhan Hoca, bu kentte yaşamış, bu kentte yetişmiş, bu kentin sosyolojisini iyi bilen, ihtiyaç ve sorunlarının ne olduğunu iyi gören birisidir. Bu yüzden Yeşilyurt'a ve Malatya'ya ciddi katkı sağlayacak bir vizyona sahip olduğunu düşünüyorum.

Seçimden sonra geçen süreç içinde kendisiyle olan diyaloglarımızda edindiğim intiba şöyledir. İlhan Hoca, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, etik değerlere bağlı, analitik düşünen ve israf etmeyi sevmeyen bir kişiliktir.

Gerçek şu ki yönetim işleri ancak ehil olanların ellerinde bir kıymete dönüşür. Aksi tavır ciddi kurumsal ve toplumsal yozlaşmalara neden olur. Bu sebeple İlhan Hoca, son dönemlerde Malatya'da çok fazla yozlaşmış, israfcı, göz boyayıcı ve reklamcı belediyeciliğin yerine, halkın menfaatini gözeten, bütçeyi verimli kullanan, kendisine emanet edilen şehri ve hazinesini namusu gibi gören, toplumun ihtiyaçlarını anlayan ve bu ihtiyaçlara cevap verebilen, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını inşa etme adına özelde Yeşilyurt ve genelde de örneklik teşkil etmesi açısından Malatya için önemli bir fırsat olmuştur. 

İlhan Hoca'nın topluma hizmet etme kapasitesini artıracak ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak başka özellikleri de var.
Toplumun geleceğine yönelik net ve ulaşılabilir hedefler belirleyebilecek bir vizyona,
Hem vatandaşlarla hem de diğer kamu görevlileriyle etkili iletişim kurabilen samimi bir iletişim becerisine,
Zor kararlar alabilme ve bu kararların arkasında durabilme gücüne sahip olma kararlılığını gösterecek bir iradeye,
Vatandaşların sesini dinleyerek, onların fikir ve önerilerini yönetim süreçlerine dahil edebilen katılımcı bir anlayış da onda mevcuttur.

Fakat tüm bu olumluluklara rağmen gelgelelim ortada iki ciddi sorun var. 

Birincisi Yeşilyurt Belediyesi'nin mali durumu ile ilgili, ikincisi ise İlhan Hoca'nın içinden çıkıp geldiği sosyolojinin onu yoracak gibi bir endişenin olması. 

İlhan Hoca, Yeşilyurt Belediyesi'ni büyük bir borçla devraldı. Öyle ki mazbatasını alıp belediyeye ilk adım attığı gün Yeşilyurt Belediyesi'nin banka hesapları bir önceki aylardan ödenmeyen yüklü çeklerden dolayı bloke edilmişti. Bu kadar büyük bir mali külfeti devralan İlhan Hoca'nın bu mali durumu düzeltmek ile ilgili önümüzdeki dönemde önemli bir uğraşı olacak. Bu sebeple gelir artırma yollarının değerlendirilmesi, harcamaları kontrol altında tutarak gereksiz ve israf edilen alanların belirlenmesi, bütçe disiplini sağlamak ve gereksiz harcamaları azaltmak önemlidir. Ayrıca borç yönetimi etkin bir şekilde yönetilmeli, hizmet sunumunda verimliliği artırmak için teknoloji ve inovasyonu kullanmalıdırlar. Mali işlemler şeffaf bir şekilde sunulmalı ve hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilmelidir. Personel yönetimi ve eğitimi, verimliliği artırmak ve israfı önlemek için önemlidir. Personel giderlerini kontrol altında tutmak ve nitelikli personel istihdam etmek belediyenin mali durumunu olumlu yönde etkileyecektir. Elbette her belediye farklıdır ve spesifik durumlarına göre özelleştirilmiş çözümler de geliştirmelidirler.

Bir diğer sorun olarak gördüğümüz İlhan Hoca'nın doktorluk mesleğindeyken sıradışı bir performansla görevini yürütüp büyük bir nüfusla sürekli irtibat halinde olması, bu sebepten kaynaklı çok yoğun olan insani ilişkileri toplum içinde büyük bir takdir ve imaj oluşturmasını sağlamıştır. İşte bu sebeple yeni görevi olan belediye başkanlığının da sıkı insani ilişkilerden kaynaklanan bir yoğunlukla yıpranması olasılığı muhtemeldir. Eminim bu yoğunluğu aşacak bir mekanizmayı kendi içlerinde kuracaklardır. Aksi halde çok basit ve sonu gelmez bireysel taleplerden boğulmak içten bile değildir. Böylesi bir durumun performans düşüklüğüne sebep olabileceği, çalışanların motivasyonlarını etkileyeceği, kurumsal itibar kaybına sebep olacağını ve en önemlisi de adaletsizlik algısını ortaya çıkarabileceği gibi menfi bir duruma sebep olabilir. 

Bu yazımda acizane olarak bazı tespitlerde bulunmak istedim. İlhan Hoca topluma mal olmuş, bu şehrin sembol insanlarından birisidir. Yardımseverliğini, samimiyetini ve bizden birisi olan duruşunu istismar etmekten uzak durmamız gerekiyor.

Yazarın Diğer Yazıları