Mehmet Zeki Dinçarslan

Seri üretim kurbanları

Mehmet Zeki Dinçarslan

Bizi biz yapan değerlerimiz. Geleneğimiz, sözlü ve yazılı kültürümüz. Dini ve milli değerlerimiz. Dilimiz. Yüzyıllardır zamanın ve tüm yaşanmışlıkların süzgecinden geçerek bize kadar gelen tüm değerler. Bahsedildiğinde göğsümüzü kabartan ya da yüreğimizi daraltan tarihi hadiseler. Hepsi tehdit altında. Nasıl ki bazı canlıların soyları tükeniyorsa, farklılıkların da soyu tükeniyor. Yarının dünyasının planını yapanlar dünyada bir Türk olsun istemiyorlar. Bir İspanyol’u bir Moğol’u bir Arap’ı da istemiyorlar. İstiyorlar ki herkes birbirinin aynısı olsun, kimse birbirinden farklı olmasın. Piyasaya çıkarılan ürün herkes tarafından aynı şekilde talep edilsin. Hatta insanoğlu öyle bir forma bürünsün ki, sabah akşam aklı tüketmekte olsun. Bencil, kişiliksiz, manevi değerlerden ve erdemlerden yoksun, kendine has duygu ve düşünceleri olmayan bir varlığa dönüşsün insan ve sadece harcasın. Hiç durmadan harcasın. 

Hedef insan tipini oluşturabilmek için var olan insan tipinde değişiklikler yapmak gerekiyor. Geniş aileyi düşünelim. Çok eski olmayan zamanlarda ailenin evlenen çocuklarının aileden kopmadan aileyi genişlettiği zamanlarda kültürel aktarım daha kuvvetli oluyordu. Çocuklar, dedelerinin ninelerinin tedrisatından geçerek bahsettiğim tüm değerlerin taşıyıcısı ve uygulayıcısı oluyorlardı. Geniş aile, tüketim alışkanlıkları bakımından incelendiği zaman seri üretimle üretilen mamulleri tüketmeye uygun değildir. Verimli bir birim olduğu için tükettiği şeylerin miktarı da azalır. 3-4 tane aileye bölündüğü zaman o kadar fazla ev, otomobil, ev eşyasına ihtiyaç duyacak daha fazla gıda maddesi israf edecektir. Bir ülkedeki tüm aileler geniş aile olsaydı ile çekirdek aile olsaydı arasında finansal olarak mukayese yapma imkânı bulsaydık aradaki tüketim uçurumunu görecektik. 

Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim, geniş aile olumsuz özellikleri de törpüleyici bir özelliğe sahiptir. Şiddet ve benzeri adli olaylar açısından bakılınca geniş ailenin frenleyici bir etkisinin olacağını hepiniz kabul edersiniz. Bugün geniş aile geçmişteki gibi yaşıyor olsaydı adli vakalar bu kadar fazla olmayacaktı. Sözü muteber büyükler araya girecek, aile üyeleri nasihat edecek, aykırı birey ister istemez törpülenecekti. 

Geniş aile sadece bir örnek. Seri üretim yapan firmaların kârlarını en üste çıkarmak için önlerine çıkan her engelle ilgili strateji geliştirdiğini anlatmıştım daha önce. Geniş aileler inşaat sektörlerinin, otomotiv sektörlerinin, Neoliberal ekonomi politikalarının, Fordist üretim şekillerinin kurbanlarından sadece birisi. Olayın son aşaması insanların kendilerini özgün kılan değerlerini bu stratejilerin neticesinde yitirmeleri. 

Bugünün dünyası zor ürün satılan oluşumları kabul etmiyor. Çekirdek aile geniş aileye oranla daha fazla mı harcama yapıyor? O zaman geniş aileyi kurban ediveriyorlar hemen. Yalnız yaşayan insanların sayısı artacak bundan sonraki aşamada. Neden? Çünkü arz arttıkça talep oluşturmak için çekirdek aile de bölünecek. Üretenler, ihtiyaca göre değil verimliliğe göre üretim yapıyorlar. Fabrikalar, birim zamanda en fazla üretim yapmak esasıyla çalışıyorlar. Ortaya çıkan yüksek miktarlarda arz, talebini kendisi yaratmak zorunda. Çeşitli enstrümanlar, bu talebin oluşması için kullanılacak; bunun karşısında duracak her şey de yok edilecek. Aile yapıları değiştirilecek, kişilikler değiştirilecek; manevi değerler, gelenekler, kültürler bu talebin oluşması uğrunda ortadan kaldırılacak. 

Yazarın Diğer Yazıları