Lütfü Caner

Milli ve manevi değerler yok sayıldıkça toplumsal çöküş kaçınılmazdır (1)

Lütfü Caner

Bir milletin çöküşü; o milletin gençliğinin milli, manevi, kültürel gelenek ve göreneklerine karşı yabancılaşması ile başlar.. Dünya milletlerine baktığımızda, birçok ülkenin bünyesinde bu yukarıda söylediklerimizin yok sayılması ile milletlerin nasıl asimilasyona uğratılarak egemen sömürgeci ülkelerin birer sömürgeleri olduğuna şahit oluruz.. İşte bunun en açık örnekleri ise birinci ve ikinci Dünya savaşından sonra Ortadoğu İslam  ülkeleri üzerinde kurgulanan ve Hristiyan Batı Dünyası tarafından adım adım  milletleri asimilasyona uğratma projesidir...

Bu yukarıdan söylemeye çalıştığımız gerçeklerden yola çıkarak ülkemize baktığımızdan: Hristiyan Batı Dünyasının son yüz yıldır Osmanlıyı yıkıp parçaladıktan sonra, Osmanlı  devletinden geriye kalan yedi yüz seksen bin kilo metre kare topraktan arta kalan Türkiye Cumhuriyeti topraklarından sözde ilericilik, yönümüzü Batıya döndük, Batılılaşıyoruz kavramları ile bu milleti nasıl adım adım asimilasyona uğratarak öz değerlerinden, maneviyatından, kültürel değerleri, gelenek ve göreneklerinden adım adım nasıl uzaklaştırdıklarına maalesef her gün şahit oluyoruz 

Mesela: % 99’u Müslüman olan milletimizin Anayasası’nda ki, bazı temel maddelere isterseniz şöyle bir göz atalım:

“1-Türk Medeni Kanunu:  İsviçre’den alma.

2- Türk Ceza  Kanun: İtalya’dan alma.

3- Türk Ticaret Kanun: Almanya’dan Alma. 

4-  Türk Borçlar Kanunu: İsviçre’den alma.

5- İdare Hukuku: Fransa’dan alma.

 6- Türk İcra ve İflas Kanun İsviçre’den alma.

 7- Türk Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu: İsviçre’den alma.

8. Ceza Mahkemeleri usulü Kanunu: Almanya’dan alma.

9- Giyim, Kuşam Şapka  Kanun: İngiltere ve İsrail’den alınma.

10- Laiklik Maddesi: Fransa’dan  alma.

11- Türk Alfabesi: Latinceden  alma.”

Ne acıdır ki, koca  Osmanlı devletini yıkıp parçalayan Hristiyan Batılı devletler, Osmanlıyı yıkmakla kalmadılar, 1923’ten kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin yönetim şeklini ve özelikle önemli olan temel maddelerini de kendilerinin istedikleri gibi şekillendirmeyi başardılar...

 “1921 Anayasasında; Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam’dır.

1924 Anayasasında; Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam’dır.

1924 Anayasasında daha sonra 1928 yılında bir değişiklik yapılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam’dır  maddesi kaldırılmıştır. 

1937 Anayasasında Türkiye Cumhuriyeti laiktir maddesi yer aldı.” 

Yani anlayacağınız; Osmanlıyı yıkan Batılı Hristiyan devletler, Osmanlıyı yıkmakla kalmadılar ve % 99’u Müslüman olan bu milletin mensup olduğu yüce İslam dinini Anayasa’da çıkarmayı; sözde isimleri ve mensubiyetleri bizden olan birileri vasıtası ile  başardılar... işte bundan dolayıdır ki, son 96 yılda yetişen bazı genç nesiller, Dinlerini, inançlarını, milli kültür, gelenek ve göreneklerini inkar ederek, Askerine, polisine ve vatandaşlarına kurşun sıkacak kadar öz benliklerinden sıyrılarak çeşitli terör örgütlerinin  kucağına düştüler..!

(DEVAM  EDECEK)

Yazarın Diğer Yazıları