Hakan Ertürk

Dost Mektupları

Hakan Ertürk

NİYE ŞAŞIRAYIM, NİYE MERAK EDEYİM?

1. “Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık.” (Kehf 11)

2. “Sonunda Allah’ın izniyle onları yendiler.” (Bakara 251)

3. “Allah buyurdu: Ey Mûsâ! Dileğin kabul edildi.” (Taha 36)

4. “Bunun üzerine kendisine akıllı ve edepli bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik.” (Saffat 101)

5. “Allah şöyle buyurdu: İkinizin de duası kabul edildi. Doğruluktan ayrılmayın ve sakın kendini bilmezlerin yoluna uymayın." (Yunus 89)

6. “… Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu, ayetlerimizi inkâr eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar, kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk.” (Enbiya 76,77)

7. “Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik.” (Enbiya 84)

8. “Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz, iman etmiş olanları böyle kurtarırız.” (Enbiya 88)

9.  “Biz, onun da duasını kabul ettik ve ona Yahyâ’yı verdik. (Enbiya 90)

10. “Elçilerimiz, İbrâhim’e müjdeyi getirdiklerinde ‘Biz, şu memleketin halkını yok edeceğiz  çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır.’ dediler.” (Ankebut 31)

11. “Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi: ‘Bizim yerimize (hayvanlarımızı) sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor.’ dedi.” (Kasas 25)

1. maddede, Allah’a iman eden bir grup gencin; 2. maddede, Calut’a karşı cihad eden mücahidlerin; 3.maddede, Hz. Musa’nın; 4. maddede, Hz. İbrahim’in; 5. maddede, Hz. Musa ile kardeşi Hz. Harun’un; 6. maddede, Hz. Nuh’un; 7. maddede, Hz. Eyyub’un; 8. maddede, Hz. Yunus’un; 9. maddede, Hz. Zekeriyya’nın; 10. maddede, Hz. Lut’un; 11. maddede, Hz. Musa’nın –Allah’ın selamı hepsinin üzerine olsun- dualarına, Rabb’imizin icabet buyurmasını okuyor, öğreniyoruz.

Peygamberlerin ve onların ardı sıra yürüyen mü’minlerin dualarının en üst merciden kabul görmesine şaşmıyorum ve nedenini merak etmiyorum doğrusu... Hem niye merak edeyim, niye şaşırayım ki? İnsanlık tarihi boyunca hangi insan, Rabb’imizin razı olacağı bir hayatı yaşama gayreti içine girmiş de bu yolun sonunda mahcup olmuştur, mahzun olmuştur, mağdur olmuştur?

Beni asıl şaşırtan, nefsinin arzularına gem vuramayıp bununla birlikte “Duam niye kabul olmuyor?”  diye yakınan gâfillerin ahvalidir. İşte bu vaziyetin, hangi sağlıksız ruh haline dayandığını merak ediyor ve şaşırıyorum doğrusu…

Elimize bir Kur’an meali alıp yukarıda maddeler halinde sıralanan ayetlerin hemen öncesindeki ayetleri okursak(6. madde için diğerlerinden farklı olarak Nuh suresinin 26,27 ve 28. ayetlerine bakılmalı) o sâlih kulların dualarına niçin icabet buyurulduğunu daha iyi anlarız.

Bir de şunu anlarız: Duanın kabulündeki püf nokta nedir?

Vesselam…

Yazarın Diğer Yazıları