Cafer Çelik

Uygun Halleri Yaşatma – Yayma

Cafer Çelik

İslam’a, ahlaka, edebe uygun hal ve hareketleri yapanlar toplum tarafından sevilmeli, sayılmalı gösterilmeli, anlatılmalı ki, yaşansın, yaygınlaşsın. Toplum uygun hallerin yapılıp, yaşanmasına duyarlı olmalı, uygun hallerin yapılıp, yaşanmasını gaye edinip gayret göstermelidir. Yapılan uygun ve uygunsuz hallere duyarsız toplumlarda uygunsuzluklar artar, uygunlar azalır. Tepki ve tasviplerin etkisini artırmak için mahalle, köy toplulukları oluşturulmalı, uygunları yapanlar örnek alınsın diye örnek gösterilerek, uygunsuzları yapanlar isim belirtmeden anlatılmalı, yapanlar toplum içinde değil, saygın iki-üç kimse tarafından, tenhada-sevilen halleri yanında, yakışıksız, yanlış halinin kendine uygun olmadığı anlatılarak uyarılması çok kimselerin uygunsuzları tekrarlamasını engeller,

Her uygunsuz hal toplumda yapanın değerini düşürmeli, her uygun hal yapan toplum tarafından sevilip, sayılmalıdır. İnsan toplulukları diğer yaratıklardan da farklı olmalı, birbirlerini arıtmalı, ıslah etmelidir. Bazı çevrelerde yetersiz de olsa ilgilenme görünür, olumlu gelişmelere sebep olur. Birbirine ilgisiz, başıboş çevrelerde uygunsuzluklar arttıkça, artıyor. Uygunsuzluğun arttığı çevrelerde kimse huzur bulamaz. Zamanında bir şey yapılmazsa, sonra çok güçlük çekilir.

Her fert, çevrede gelişen olumlu, olumsuz durumdan gücü nispetinde hissedar olduğunu bilmeli, her uygunsuz hali engellemek, her uygunu korumak, geliştirmek için gücünü kullanmalıdır. Kırk-elli yıl önceye kadar her çevrede yetersiz de olsa çevre ile ilgili, uygun ve uygunsuzluklarla ilgileneler olurdu, etkin olan kimseler bulunurdu, şunca yılda, bunlar daha da etkin kılınıp, ıslah edileceğine yok oldu. Yapılanların faydalısı daha da faydalı hallere getirilmeliydi. Her yeni, yenidir diye benimsenmemeli, faydalıysa alınmalı, uygun değilse kabul görmemeli.  

Araştırma, inceleme yapıldığında bazı çevrelerde yapılmaya devam edilen, örnek alınacak faydalı çok şeyler görülecektir. Birçok yapılan yanlış, uygunsuz hallere müdahale eden kimseler olayı büyümeden engelleyen, barıştırarak kırgınlığı giderenlerin çalışmalarıyla mahkemeye başvurulan hiçbir durumun olmadığı, huzur içinde olan çevreler vardır. Böyle çevrelerde suçlusu bulunmayan olayların suçlusunu bulmak için toplu yeminler yaptırılır, zarar görenlerin zararını gidermek için yardım toplanır, gücünü aşan bir durumla karşılaşanlara, ev yaptırana, düğün yapanlara, kimsesiz ve muhtaç olanlara yardım edilir. Çevrede insana yakışan haller artırılmaya, uygunsuz hallerin çevreye sızmaması için gerekenler yapılmaya çalışılır.

İnsani ve İslam’ı adet ve inançlardan kaynaklanan bu haller artırılmaya, geliştirilmeye, korunmaya çalışılmalı, diğer çevrelere örnek gösterilmelidir. Hiçbir şey kendiliğinden olmaz, korunmaz, hayırlı topluluklar oluşturmak, uygun haller için gayret gerekir. Normal kimseler hayırlı faaliyetleri destekler, gücü nispetinde yardımda bulunur, insanlık, İslamlık bunu gerektirir, her faydalı hallere yardımcı olanlar hürmet görür, sevap kazanır.

Yazarın Diğer Yazıları