Cafer Çelik

Araştırma-Düşünme

Cafer Çelik

Araştırmadan, düşünmeden, sorup-soruşturmadan yapılanların çoğu zararlı ve yararsız olur. Yanlış yapanların sonunda pişman olmalarının faydası olmaz, olanlar önlenemez. Birçok örgüt ve devletler milletimizin güçlü, huzurlu, gelişmelerini kendi yapacakları faaliyetleri için engel görürler. Engel gördükleri fert ve grupları etkisiz kılmak için karşı grupların içine sızarlar, gayeleri makam, menfaat olan, memleket, millet yarar ve zararını pek düşünemeyen etkin kimseleri kullanmak için her çeşit halleri kullanırlar. Gaye ve gayretlerinin özünü gizleyerek memleket yönetiminde kendilerini öne geçirmeye çalıştıklarına inandırarak lider durumunda olanları, tabi olan toplulukları kullanarak faydalı gelişmeleri durdurmaya, etkinleri etkisizleştirmeye çalışırlar. Bu çalışmalarında faydalı yapılanları gizlemeye, hedef küçültülerek, şahısı etkisiz kılma görünümü sergilenmeye çalışılır. Memleket, millet yararına yapılanların, yapılacakların aksatılması öz gayedir sezdirilmezleri memleket, millet zararını, yararını araştıranlar, düşünenler bu zararlı çalışmaların arkasında, içinde olanları görür. Gören ve bilenlere de büyük görevler yüklenir, zararlı olacakları uyarmak, memleket-millet yararına olacakları savunmak, zararlı olacakları etkisiz kılmak için gayret gerekir.                                         

Yakın tarihimizde Abdülhamit Han otuz yıl dünyanın en karışık zamanında Osmanlı devletini çatışmalar dışında tutmayı başarmış, uygun kurumlar kurmuş, zararlı örgütlerin çalışmalarına fırsat vermemiştir. Engel olanın etkisiz kılınması için faaliyete geçen örgütler, makam-servet düşünen bir kısım kimseleri, araştıramayan halkı da kandırarak Abdülhamit Han’ın yönetimden alınmasını sağlamışlar, dünya devleti olan devletimizin parçalanmasına, yok oluş eşiğine gelmesine, binlerce insanımızın heder ve perişan olmasına sebep olmuşlardır. Sebep olanların bir kısmı ahiret. Dünya mesuliyetini düşünerek huzursuz, pişman olmuşlardır.

Bugün bir kısım insanımız yapılanları görmeden, düşünmeden dış güçlerin, zararlı örgütlerin aleti olmaktadır. Yapılan yanlışları istikrarlı, tecrübeli, memlekete hizmet gayretliler düzeltecektir. Araştırmadan, iyi düşünmeden faydalılara engel, zararlılara alet olarak memlekete, millete zararlı olmamalıdır. Senelerce önceleri, başarılanları görmeli düşünmeli, sormalı, soruşturmalı, vicdani karar vermeli, uygun kararlar verilmesi için çalışılmalıdır.  

Yazarın Diğer Yazıları