Cafer Çelik

Alevi

Cafer Çelik

Alevi, Hz. Ali’yi seven, ihtilaf da Ali’ye taraftar olan. Zamanımızda şu-bu partiye taraftar olunduğu gibi. Tüm Müslümanlar Hz. Ali’yi sever, Ali halife, Muaviye isyankar validir. İhtilaf da da Müslümanların çoğunluğu Ali tarafında  yer almıştır. Muaviye, makam, menfaat, baskı, her çeşit hilelerle kandırdığı kimselerle taraftarlarını artırmış, halifeliği saltana çevirerek, yönetimi ele geçirmiştir. Saltanatta, çoğu zaman uygulama ilahi esaslar yöneticilerin isteğine uydurularak devam etmiş, ettirilme başlatılmıştır.

Başlatılan ayrılık dini olmayıp, siyasidir. Her iki taraf da olanlarda inanç, ibadet bakımından en ufak bir farklılık yoktur. Her iki taraf da Kur’an’a sünnete uygun olarak uyar, uygularlar.  

Zamanın süper devletleri İran kalıntıları, Bizans bu ihtilafı temelde ayrılmaya, gelişen İslam gücünü parçalamak için çeşitli planlar kurup, uygulamaya, uygun kimseleri de destekleyip, kullanmaya başlarlar. Bir kısım kimselerin imamlara sokulup ilim öğrenmelerini, isim yapıp tanındıktan sonra imamlar adına İslam’a uygunsuz söylemler uydurup yaymalarını sağlayarak, imamları yanlış tanıtmaya, itikat ı bozmaya çalışmışlar, imamların şiddetle karşı çıkmalarını etrafa takıye olarak yaymışlar, çalışmalarına aralıksız devam etmişler, bir hayli yol almışlardır. İmamlar tarafından, kovulan, dövülen yalancı ve yaygaracılar, imamlar etrafında oluşan topluluktan uzaklaştırılamamışlar, uzaklaşmamışlardır.

İmamlar peygamberimizin torunlarıdır. İslam’ı ilmi öz kaynağından olduğu gibi alarak, biri diğerinden öğrenerek, noksansız uyup, uygulayarak devam ettirmişlerdir. Çok alimlerden fazla Kur’an ilim, ibret, hikmetlerine vakıftırlar. İslam’ın bilinmesi, inanılması, noksansız uyup-uygulanması için yılmadan gayret göstermişler, çok sayıda alimler yetiştirmişlerdir. Zamanlarını Kur’an okuyarak, ibadet ederek, ilim öğreterek hiç boş geçirmeden değerlendiren kimselerdir. Gayeleri İslam ‘ın bilinmesi, inanılması, noksansız uyulup, uygulanmasıdır. Gayelerini gerçekleştirmek için yılmadan mücadele etmişler, zindanlara atılmışlar, şehit edilmişler, yinede mücadeleye devam etmişlerdir.                      

 İmamlardan bazılarına yönetimin başına geçmesi teklif edilmiş, İmam Caferi Sadık –Salih toplum oluşmadan, adil düzen uygulanamaz.”Deyip, kabul etmemiş, alim yetiştirme çalışmalarına devam etmiştir. Yöneticilerle anlaşmama sebebi makam, menfaat olmayıp; İslam’a noksansız uyulup, uygulanmamasıdır. 

 İslam’ı tahrif ederek, parçalamaya çalışanların yalan ve yaygaraları, medrese, alim çevrelerinde kabul görmemiş, ilim çevrelerinin uzaklarında cahil halk söylenenlere inandırılmış, uygunsuz, bozuk haller dini esaslar olarak kabullenilmiştir. İmamların ismi, vasfı, gayeleri, gayretleri bilinmeli; sevilmeli, örnek alınmalı, onların şiddetle reddettiği hallerden uzaklaşıp, inanmalı, ibadet etmelidir. 

 İmamların ilim, ibadet, ahlak, gaye ve gayretlerini öğrenebileceğimiz ilim sahibi kimselerin çok eserleri var. Dünyanın her yanında olan ilim sahibi kimselerle haberleşip, doğru bilgiler edinebiliriz. Geçmişten çok imkanlıyız.

Allah inancı olmayanda peygamber inanç ve sevgisi de olmaz. İnanan kimse ilahi emirlere uyar, uygular. Dilde söylenen, halde görülmezse, hal dili yalanlar. İmamların mücadelesi yönetimi ilahi esaslara uydurmak iken, bugün dinle ilgisiz bir kısım kimselerin, yanlışta olsa inanca sahip kimseleri kullanarak makam, menfaat elde etmeye alet etmeye çalışmaları görülmektedir. Alet olunmamalı, araştırıp, düşünerek karar verilmelidir.

Yazarın Diğer Yazıları