Cafer Çelik

Akıl- İlahi Esaslar

Cafer Çelik

Akıl, faydalıyı zararlıdan, hayırlıyı şerliden, iyiyi kötüden, uygunu uygunsuzdan ayırmak için kullanılmaya yarayan, verilen Hakk nimetidir. Allah insanı en üstün yaratık olarak yaratmış, üstünlüğünü koruması, daha da artırması için uyması, uygulaması için ilahi esaslarını Peygamberlerine bildirmiş, insanlığa tebliğ ettirmiştir. İnsanlar, ilahi yasaları bilir, inanır, uyar, uygularsa dünyada huzurlu olacak, ahrette sonsuz mükafat görecektir.

Akıl, faydalıyı yapmak, Zaralılardan korunmak için kullanılacaktır. Aklı kullanmadan, esaslara uymadan, gördüğünü düşünmeden yapmak aklı olduğu halde akılsızca hareket etmek olur. Yapılan çok yanlışlar var da ben sığardan bahsedeceğim. Bugün dünyada bir milyondan fazla kimsenin sığara kullandığı söyleniyor, yazılıyor. Bunlara akılsız denecek olsa hakaret kabul ederler, aklınızı kullanmıyorsunuz dendiğinde haklısınız derler. Sigaranın  en çok zararını ,hiçbir yararı olmadığını,içenler yaşayarak bilirler,yinede içmeye alışkanlıktır deyip devam ederler.Zararlı alışkanlığı terk etmek marifet,devam etmek,aklı kullanmadan yapılan ,insana  yakışmayan rezalettir. İçenler ne için içtiklerini bilmeden, düşünmeden, kötü alışkanlığa devam eder, zararlı örnek sergilerler. Bu alışkanlığa kendilerini kaptıranlar görünmez şerli, şeytani güçler baskısında mı dırlar?
        
Alışkanlıklar terk edilir. Araplarda, İslam’dan önce, atadan, dededen önceden beri gelen içki içme alışkanlığı vardı, büyük kaplarda aylarca yetecek içki hazırlardı, her toplulukta içki alemi yapmak devem eden adetleriydi. İçki İlahi Esasla haram kılınınca, Medine sokaklarında, dökülen içkilerden seller oluştu. Alışkanlığı terk etmek için, güçlü irade, ısrarlı karar gerekir.               

İçen büyüklerin, gençlere içmeyin demesi tesirsiz olur. Herkesin içenleri düşüncesiz, aklını kullanmaz görmesinin etkisi büyük olacaktır. İçenlerin çoğu akılsızlığı hakaret kabul ederler de, aklını kullanmadığını kabullenir. Akılsız yaptığı yanlıştan dolayı ayıplanmaz, mesul olmaz. Aklını uygun kullanmayanlar yaptıklarından ceza görürler.               

Sigaranın yurdumuzda yaygınlaşmasın da asker olacağının küçümsenmeyen etkisi olmuştur. Traş ve ayakkabı boya parası verilmeyen askerlere sığara verilmiş, askerden çoğu tiryaki olarak dönmüş, zararlı örneklik sergilemişlerdir. Yakın zamana kadar ikram matağı olarak kullanılmıştır. İnsanlık zararlı şeylere meyyal, faydalı olanlara çekingen davranır. Bir milyardan fazla sığara içenlerin yarısı kadarı, verdikleri parayı bir vakıfa verseler nice açlar doyurulur, sıhatlarını korumaları, ilaç, doktor paraları da kendilerine kar kalır.

Yaratan insana akıl vermiş, düşünsün uygunu yapsın diye, ilahi emir ve yasaklarını da bildirmiş, uysun uygulasın diye. Yaratan insanların huzurlu olmasını, mükafat görmesini, zelil olmaktan, azap olunmaktan korunmasını ister. Düşünmeyen, noksansız ilahi esaslara uymayanlar zelil olmalarına, azap görmelerine sebep olurlar. Tövbe kapısı açıktır. Pişman olup, dönüş yapıp tövbe edenler, kalan ömürlerini düşünerek, ilahi emir ve yasaklara uygun tamamlayanlar af edilir, mükafata layık kılınırlar.

Yazarın Diğer Yazıları