Cafer Çelik

Adil İdare

Cafer Çelik

Millete hizmet, memleketi imarda öncülük etmek isteyenler yönetime talip olurlar. Yönetime talip olanların çoğu makam kapmak, menfaat sağlayarak geçici dünyada nefsi refah içinde yaşama gayelerini gizlemeye çalışırlar. Yönetimi ele geçirenlerin çoğunun yaşamında yaptıklarında gizlemek istedikleri açıkça görülür. Yöneticiler, yararlanmalardan çok fazla, güçlerinin azamisini millet yararına, memleket imarına kullanmaya çalışmalıdır. Millet yönetici seçerken yararlı olacağına inandığı kimseleri seçmeye çalışmalı, yararlı olamayacaklara yönetim kaptırılmamalıdır. Seçmen seçtiğinin hayrına, şerrine hissedar olduğu mesuliyetiyle hareket etmelidir. 

Halk, düşünmeden, araştırmadan, yaygaracıların yanlışlarına göre hareket ederse yanlış yapar, yapılacak yanlışlara sebep olur. Bazı fert ve gruplar, bizim istediklerimiz olsunda, millet zarar görsün, memleket harap olsun, düşmanlar sevinsin düşüncesiyle hareket ederler. Araştırıp, düşünmezler ki dış güçler kimin karşısına da, kimin yanında. Türkiye’mizin güçlenmesini, uydu devletlikten kurtulmasını dış güçler istemezler, içte bir kısım kimseler onlara yardımcı olur, araştırmayan halkı da yanlış, zararlı hallerine alet etmeye çalışırlar.                                                          

Daha yakın zamana kadar haklının yanında, haksızın karşısında olmamız gerekirken, işgalci Fransızlarla, vatanı, istiklalı için mücadele eden Cezayir’lilerin karşısında,   İngilizler Süveyş Kanalı’nı işgal ediyor, İngilizler lehinde oy kullanıyoruz. Bunlar, benzeri çok durumda istediğimiz gibi değil, bağımlılarımızın istediğine göre hareket etmeye mecbur oluyorduk. Son yıllarda millet, memleket yararına, isteğimize göre harekete yönelişimiz bağımlılarımızın devletimiz zararına hareketlerine sebep oldu. Gayeleri memleketin gelişmesini durdurmak olduğu halde, halkın uykulularını uyartmamak için hedef küçültüyorlar, Erdoğan aleyhtarlığı yapıyorlar. Memleket içinde makam,menfaat sevdalıları bilerek,bir kısım kimseler de araştırıp, düşünmeden, memleket-millet zararına olacaklara alet oluyorlar.Erdoğan yararlı işler başarmasaydı, hedef seçilip,aleyhinde bunca uğraşılır mıydı?... Memlekette birçok zararlı kuruluşlar var, güçlü devlet onlara imkan imken vermiyor. Yakın tarihimizde Abdulhamit Han’ı ayrılıkçı düşüncelerinin gerçekleşmesine engel gördüklerinden etkisiz kılmak için Yahudi, Yunan, Bulgar, Arap komiteleri, makam-menfaat sevdalılarının saflarında yer alarak, bilinçsiz haklıda kullanarak, otuz yıldan fazla, dünyanın karışık devresinde bir karış toprak kaybını önleyen, çok çeşitli yenilik kurumları kuran padişahı uzaklaştırdılar, büyük devletin parçalanmasına, binlerce vatan evladının büyük yoksulluklar çekerek yok olmasına sebep oldular. 

Halk adalet, huzur içinde ihtiyaçlarının giderilmesini, zararlıların engellenmesini ister. Çoğu şeytani fikirliler makam kapıp, benlikçi arzularını yerine getirmek için halkı parçalar, kullanırlar. Güçlü devlet ve gruplar, güçlerini artırmak, korumak için kendi yararına, halkın zararına yapabileceklerini yapmaktan çekinmezler. Allah’ın, ahretin varlığına, yapılanların görüldüğüne, tespit edildiğine, hesap verileceğine inanalar hizmeti artırmaya, hıyanetten korunmaya çalışılar. Geçici dünya hayatındaki yanlışlar yapılarak elde edilen lezzetlerin, sonsuz hayatta eziyet ve azapla karşılığı olacağından çekinirler. 

Osmanlı yüzlerce yıl Balkanları, Ortadoğuyu, Arap memleketlerini yönetmiş, halk olumsuzluklarla karşılaşmadan yaşamını sürdürmüş. Son yüz yılda adı geçen yerlerde Avrupalılar, Amerikalılar şeytani karışıklıklar çıkararak, yararlanmak, zarar vermekten çekinmediklerinden huzursuzluklar artarak devam etmektedir.   

Allah’ın kıyamete kadar bilinmesini, inanılmasını, uyulup-uygulanmasını istediği Kuran ilahi yasası, dil, din, yer, renk, soy ayırımı yapmadan, varlıklısı yoksularına yardımcı olmaya kendini mecbur olduğuna inanan,  uygulanan, uyulan, Adil Düzen tüm insanlık tarafından görülecek, uygulanan toplum içinde yer almak, yöneticilerini bu düzene uydurma hareketleri başlayacak,dünya fetih edilecek,huzursuzluklardan kurtulacaktır.

Yazarın Diğer Yazıları