Ali Yiğit

Herkes kendine yakışanı yapar

Ali Yiğit

Şeyh Sadi Şirazi Bostan adlı eserinde şöyle bir hikaye anlatır..

“Bir kişinin merkebi çamura batmıştı. Ne kadar gayret sarf ettiyse bir türlü hayvanını battığı yerden çıkaramadı.

Bu esnada da gökyüzünden sicim gibi yağmur yağıyor, soğuk hava ise ilikleri donduruyordu.

Bütün bunlara ilâveten bir de yavaş yavaş üstüne çöken karanlık içerisinde kalan adamcağız, çok müteessir ve muzdarip bir haldeydi kişi, bu dert ve acı içerisinde sabaha kadar ağzına geleni  söyleyerek etrafa lânetler savurdu. 

Öyle ki, dilinden ne dost kurtuldu ne düşman, ne ahâlî kurtuldu ne de sultan...”

Olacak bu ya, adam böyle sövüp sayarken oradan geçen padişah bunları duydu.

Pâdişah hiddetle: “Eşeği çamura batmışsa benim suçum ne? Bana niçin kötü söz söylüyor?” dedi.

Beraberindekilerden biri: “Padişâhım, hemen boynunu vurdurun! İbret olsun!..” dedi.

Pâdişah, gördü ki adam, içine düştüğü dert dolayısıyla bunalmış. Öfkeyle herkese sövmüş.

Kabaran öfkesini yuttu, bununla da yetinmedi, ona altın, at ve kürklü kaftan ihsân etti.

Bu hâdiseyi duyan biri o ihtiyara: “Ey ihtiyar, ölümden nasıl kurtuldun?” diye sordu.

İhtiyarsa onun bu suâline şöyle cevap verdi: “Ben öfkemden bana yakışmayan bir şey yaptım, Sultân kendisine yakışanı yaptı.

Kendine yakışanı yapacaksın.

Her işin zorluğu muhakkaktır..

İdarecilik ve makam sahibi olmanın zorluğu ise öfke anında sabır göstermektir..

Muhtar adayı olduğumda büyüklerimden hep şu  nasihatı duydum..

En zor iş  insan ile uğraşmaktır. Çok geniş olacaksın, öyle zaman olacak söylenenleri duymayacaksın.

İdarecilik zor iş olsa da zoru başarmanın mükafatı da beraberinde gelir.

Bir ara iletişim kursuna gitmiştim. İlk gördüğümüz ders; karşınızdakinin durumunu anlayıp ona göre cevap vermeniz demişti..

Karşınızdaki kişinin girmiş olduğu bunalım halinin üzerine bir de siz farklı cevap vermeniz adamı çileden çıkartır.

Kıssada anlatıldığı gibi adam çamurdan sabahlamış o ruh haliyle elbette  içini dökecek..

Kıssayı günümüz şartlarında değerlendirerek herkes kendine yakışanı yapar diyerek nokta koyalım..

Yazarın Diğer Yazıları