Ali Yiğit

Altından Çapanoğlu Çıkar..

Ali Yiğit

Fıtraten insanoğlu hilesizdir, adildir, dosdoğrudur, temizdir, samimidir..

Cinler ve insanlar hariç diğer bütün canlılar fıtratlarına uygun yaşarlar..

Akılla donatılan insan fıtrattan ayrı düşünce imtihanı kaybetti..

İmtihanını kaybeden insan sadece kendine değil doğaya, canlıya, hayvana ve bir başkasına zulüm etmeye başladı..

Her türlü hile ve Ali cengiz oyunları sergiledi/ sergilemeye devam etmekte..

Kaynağından çıkan tertemiz suyu kirletti, doğaya zarar verdi..

Doğa kendi kendini temizlerken insan kendi çöpüyle yaşam alanını yaşanmaz hale getirdi..

İnsan sadece doğaya ve diğer canlılara zarar vermedi.. Kendi cinsinden olana da çeşitli oyun ve hilelerle bir başka insana ve topluma zarar verdi..

Dağlar, denizler, ağaçlar yalan söylemezler, hile yapmazlar..Emr olundukları gibi hareket ederler..

Kayısı ağacı hep kayısı verir, kiraz ağacı kiraz.. Ördek kendi yumurtasına yatar tavuk kendi yumurtasına..

Ama insan hile ile ördeğin altına tavuk yumurtası koyar.. Ördek fıtraten suya gider.. Ördeğin altında yumurtadan çıkan tavuk annesini takip eder suda boğulur insanoğlunun hilesi yüzünden..

Ne köpek kedi taklidi yapar nede bir aslan köpek taklidi.. Fıtrat neyse odur..

İnsanoğlu ise taklitten taklide, düzenbazlıktan düzenbazlığa renkten renge girer.

Mesela  hile ve desiseler karşısında Ali Cengiz oyunu diye bir tabir kullanırız.. Bir de bu işte Çapanoğlu vardır diye bir tabir kullanırız..

Prof. İskender Pala ''İki Dirhem Bir Çekirdek'' adlı kitapçıkta bu deyimler hikayesini şöyle anlatıyor..

Hile ile iş yapanların dalaverelerine ve akla gelmeyecek tuzaklarına Ali Cengiz oyunu denir. “Filânca falancaya bir Ali Cengiz oyunu oynadı ki...” diye başlayan cümlelerin arkasında şeytanın bile aklına gelmeyecek hileler, düzenbazlıklar anlatılır.

Eski zamanda bir adam sihirbazlıkta o derece ileri gitmiş ki canını eğlendirmek ve halka marifetini göstermek üzere sık sık şekil değiştirmeye ve insanları hayrette bırakan oyunlar çıkarmaya başlamış. Hatta bu oyunu menfaatleri için kullanmakta ve halkı aldatmakta da üstüne yokmuş. Bu sihirbaz adamın bir huyu da isteyen herkese sihrini öğretmekmiş. Ne var ki marifetini her kime öğretse, sonra ona bir oyun yaparak mat eder, öldürürmüş.

Devrin padişahı, bu gidişata dur demek isteyince, tellallar çığırtıp bu düzenbazı kendi huzurunda mat edene kızını vermeyi vaat etmiş.

Herkes bu tehlikeli sınavdan kaçarken Ali Cengiz adında fakir bir derviş, bu işe talip olmuş.

Ali Cengiz, sihirbazdan oyunu öğrenmek üzere kurs almaya başlamış.

Sınav, padişahın cuma selâmlığından sonra yapılacakmış.

Sonunda Ali Cengiz bir çiçek olup padişahın kucağına düşmüş. Sihirbaz bir eşek arısı olup üzerine konmuş. Ali Cengiz darı olup yere yayılmış.

Sihirbaz tavuk kılığına girmiş ve darıları toplamaya başlamış. O, darıları yiyedursun Ali Cengiz arkadan bir tilki olup tavuğu boğmuş.

Bu olaydan sonra bu tür hileli oyunlara Ali Cengiz demek adet olmuş

Tarihimizde Çapanoğlu lakabıyla anılan bir sülâle vardır.

Yozgat şehrini kuran Ahmet Paşa, bu sülâlenin ilk tanınmış kişisi olup 1764 yılında Sivas valisi iken önce azledilmiş, ardından da idam ettirilmiştir.

Ahmet Paşa’nın büyük oğlu Mustafa Bey ve ardından da küçük oğlu Süleyman Bey, vali olurlar. Süleyman Bey, bu sülâlenin şöhretini afaka salmış bireyidir.

Süleyman Bey zamanında sadece halk arasında değil; devlet kademelerinde de Çapanoğlu adı, korku ve çekingenlikle anılmaya başlar.

İşte o dönemde devlet memurlarından biri, verilecek bir yolsuzluk kararını kovuşturmak üzere müfettiş tayin olunur.

Araştırmaları ona, Çapanoğullarından birkaç kişinin de yolsuzluklarda parmağı olduğunu gösterir.

Çapanoğlu Süleyman Bey’in nüfuzundan çekinen memur, durumu yakın bir arkadaşına anlatıp fikrini ister.

Aldığı cevap şöyledir: Bu işi fazla kurcalama; altından Çapanoğlu çıkarsa başın belâda demektir!..

Fıtraten temiz olan insan  fıtrata aykırı hareket edince , dünyayı yaşanmaz hale getirdi..

Haklının yanında değil güçlünün yanında yer alarak  adaleti unuttu, çapanoğlunun haksızlığını ört bas etti..

Yaşadığımız coğrafyada nice Çapanoğlular  var.. Gerisini siz getirirsiniz diyelim..

Kalın sağlıcakla..

Yazarın Diğer Yazıları