Yargıtay'dan Emsal Karar Başkasının Yanında Hakaret Eden Eşe Kötü Haber!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Sakarya'da yaşayan bir erkeğin eşi tarafından başkalarının yanında hakarete uğradığı ve aşağılandığı gerekçesiyle açtığı boşanma davasında, yerel mahkemenin kadını 'tam kusurlu' bularak verdiği boşanma kararını onadı.

Yargıtay'dan Emsal Karar Başkasının Yanında Hakaret Eden Eşe Kötü Haber!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında, eşine başkalarının yanında hakaret ederek küçük düşüren kadını tam kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onadı.
Dairenin kararına göre, Sakarya'da yaşayan bir kişi, karısının, yersiz kıskançlıklar yaptığını, başka insanların yanındayken kendisine tehditte bulunduğunu ve hakaret ettiğini ileri sürerek boşanma davası açtı.

Yargıtay'dan Emsal Karar Başkasının Yanında Hakaret Eden Eşe Kötü Haber!

Davaya bakan yerel mahkeme, "davalı kadının, davacı eşine başkalarının yanında hakaret ettiği, çeşitli ithamlarda bulunduğu, bu eylemlerin üçüncü kişilerin huzurunda yaşandığı ve davacının toplum nazarında zor duruma düştüğü" gerekçesiyle kadını tam kusurlu buldu ve tarafların boşanmalarına karar verdi.

Yargıtay'dan Emsal Karar Başkasının Yanında Hakaret Eden Eşe Kötü Haber!

İstinaf başvurusu Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesince reddedilen kadın, kararı temyiz etti.

Mahkeme kararı onadı

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı kadının tam kusurlu kabul edilerek tarafların boşanmalarına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.