Türkiye'de ilk! Malatya'da 3 farklı yöntem kullanılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürlüğü'nce, Malatya Entegre Çevre Projesi çerçevesinde ülke genelinde ilk defa uygulanan 3'ü enerji tabanlı olmak üzere 4 farklı proses ile atıkların bertarafı sağlanırken, 3 farklı yöntemle elektrik enerjisi üretiliyor.

Türkiye'de ilk! Malatya'da 3 farklı yöntem kullanılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürlüğü’nce, Malatya Entegre Çevre Projesi çerçevesinde ülke genelinde ilk defa uygulanan 3’ü enerji tabanlı olmak üzere 4 farklı proses ile atıkların bertarafı sağlanırken, 3 farklı yöntemle elektrik enerjisi üretiliyor.

Malatya’da “Minimum Atık, Maksimum Enerji” hedefiyle atıklar ekonomiye kazandırılıyor. Bu çerçevede il merkezi ve ilçelerden toplanarak Orduzu Katı Atık Entegre Tesisine getirilen günlük 500-600 ton evsel katı atık, geri dönüşüm malzemeleri, atıktan türetilmiş yakıt ve organik atıklar şeklinde ayrıştırılıyor.

Atıktan türetilmiş yakıt, Gazifikasyon Tesisi’nde kullanılarak 4 MW/h, Biyometanizasyon Tesisi’nde organik atıklardan 1 MW/h, Orduzu Katı Atık Entegre Tesisi’nde LFG sistemi ile 4 MW/h elektrik enerjisi üretiliyor. Ayrıştırma işlemi tamamlandıktan sonra kalan katı atıklar, Kapıkaya Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’na transfer edilerek 500 bin metreküp hacme sahip olan lotta depolanıyor ve Kapıkaya Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’nda çöp gazından 2,4 MW/h elektrik enerjisi üretiliyor. Yapılan işlemler sonucunda üretilen elektrik enerjisi ile 8 bin 510 hanenin yıllık elektrik enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Öte yandan Kapıkaya Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’nda bulunan Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinde ise günlük 150 metreküp çöp sızıntı suyu arıtılarak, alıcı ortama deşarj ediliyor. Bu sayede su ve toprak kirliliği önlenerek “Sürdürülebilir Çevre” hedefine ulaşılıyor. Orduzu Katı Atık Entegre Tesisinde katı atıklardan elektrik enerjisi üretilirken bir yandan da üretim sonucunda açığa çıkan ısı değerlendirilerek, alanda bulunan serada fide ve süs bitkileri yetiştiriliyor.

Türkiye'de ilk! Malatya'da 3 farklı yöntem kullanılacak
Türkiye'de ilk! Malatya'da 3 farklı yöntem kullanılacak