TKDK'dan Malatya'ya Milyonluk Yatırım!

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD III Programı kapsamında önemli bir adım attı. Kurum, 28 Haziran 2024 tarihinde İkinci Başvuru Çağrı İlanı'nı duyurarak tarımsal ve kırsal kalkınmayı destekleyen projelere yeni bir kapı açtı. Verilen destek ile Malatya'nın kırsal kalkınması hız kazanacak.

TKDK'dan Malatya'ya Milyonluk Yatırım!

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 28 Haziran 2024 tarihinde IPARD III Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanı'nı yayımladı. Bu çağrı ile Malatya'nın da aralarında bulunduğu 81 ilden çiftçiler, "M7 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbiri kapsamında yatırımlarına hibe desteği alma imkanına sahip olacak. Destek Bütçesinin ise 80 milyon avru olduğu açıklandı. 

TKDK Desteğiyle Malatya Kalkınacak!

TKDK'dan yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 28 Haziran 2024 tarihinde İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

TKDK Desteğiyle Malatya Kalkınacak!

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “kamu katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır. IPARD III Dönemi İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla 81 ilden proje başvurusu yapılabilecektir."

TKDK Desteğiyle Malatya Kalkınacak!

Desteklenecek tedbirler ve destek bütçesi

“M7 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden başvurular kabul edilecektir. Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir: 

Projeye Destek oranı: Yüzde 60-70

Destek Bütçesi ise: 80 milyon avru

302-1    Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi    
302-2    Arıcılık ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesi        
302-3    Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler        
302-4    Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri        
302-5    Su Ürünleri Yetiştiriciliği        
302-6    Makine Parkları        
302-7    Yenilenebilir Enerji Yatırımları        

Yatırım süreleri 

İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır.

Başvuru tarihleri

Başvuru Başlangıç Tarihi: 12.07.2024
Başvuru Bitiş Tarihi: 16.08.2024