Saklı 3 kelimeyi göremiyorsanız dikkat!

Optik Yanılsama: Burada ne görüyorsunuz? Göreviniz 7 saniye içinde optik illüzyonda saklı üç kelimeyi bulmaktır. 7 saniye içinde üç kelimeyi de doğru olarak bulanlar...

Saklı 3 kelimeyi göremiyorsanız dikkat!

Optik illüzyonlar nöroloji, psikoloji, sanat ve günlük yaşamda uygulamaları olan bulmacalardır.

Beynin görsel verileri nasıl organize ettiğini ve yorumladığını göstererek algının sadece aynaya bakmaktan daha karmaşık olduğunu gösteriyor.

Bu ödevde eleştirel düşünme, problem çözme ve hem niteliksel hem de niceliksel metodolojiyi uygulama yeteneğiniz değerlendirilecektir.Saklı 3 kelimeyi göremiyorsanız dikkat!

Yukarıdaki resimde saklı olan üç kelimeyi bulmak için görsel keskinliğinizi ve bilişsel yeteneklerinizi kullanın.

Dikkatli bakanlar kelimeleri kolayca görebilir.

Hala fark edemediniz mi?

İşte illüzyonlu kelimeler...

HİDE

AND

SEEK