Resmi Gazetede Yayınlandı.. Tarihi Mirası Korunacak!

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Yeşilyurt ilçesinde bulunan İlyas Mahallesi'ndeki iki tarihi konak, koruma altına alındı.

Resmi Gazetede Yayınlandı.. Tarihi Mirası Korunacak!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan İlyas Mahallesi'ndeki iki tarihi konak, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve özel mülkiyete ait 738 ada 11 ve 12 nolu parsellerde yer alıyor. Bu konaklar, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 04.12.2010 tarih ve 2120 ve 2119 sayılı kararları ile 2. grup koruması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmişti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi, bu konakların korunma alanlarının yeniden belirlenmesi için Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvurdu. Kurul uzmanları tarafından 19.04.2024 tarih ve 2654311 sayılı inceleme raporu hazırlandı. Rapor, 26.04.2024 tarih ve 1118 sayılı Malatya Büyükşehir Belediyesi Koruma Kurulu toplantısında görüşüldü.

Yapılan görüşme sonucunda;

738 ada 11 ve 12 nolu parsellerde bulunan tescilli konutların korunma alanının 1/1000 ölçekli haritalarda gösterildiği şekilde yeniden belirlenerek sayısallaştırılmasına karar verildi.

Koruma alanında yapılacak her türlü uygulama (imar uygulaması, yeni yapılanma, yıkım, onarım vb. gibi) öncesinde Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınması gerektiği belirtildi.

İlgili tapu müdürlüğünce gerekli işlemlerin yapılması ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bildirilmesi kararlaştırıldı.