Resmi gazetede yayınlandı! Malatya'da 2 firmanın denetim yapması yasaklandı 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün kararına göre Malatya'da yapı denetimden sorumlu 2 firmaya denetim yasağı getirildi. 

Resmi gazetede yayınlandı! Malatya'da 2 firmanın denetim yapması yasaklandı 

Resmi Gazete’nin 7 Kasım 2023 tarihli sayısından yer alan bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün denetim sorumluluğunda bulunan Malatya’daki 2 firmaya yapı, esas ve usule uymamaktan 1 yıl süreyle yeni iş alması men edildi. Yine karar göre, firma bünyesinde çalışan 6 mühendis ve proje yardımcısının da başka bir yerde 1 yıl süreyle çalışması yasaklandı.

Resmi Gazete’de yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün kararına göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Uluata Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi, 5929 ada, 12 parsel üzerindeki 1751887 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1397 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Uluata Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Uluata Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ümit Seçkin KUTLUBAY (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23682, Oda Sicil No:54867), Songül
TOSUN’un (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:48506) Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, Uluata Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Mehmet TOSUN’un
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:28216, Oda Sicil No:30835) yeni
iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 01.11.2023 tarihli ve 7749562 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.