Resmi Gazete'de yayımlandı! Malatya'da jeotermal kaynak ihalesi yapılacak

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Fırıncı bölgesinde 2750,89 hektarlık alanda jeotermal kaynak için ruhsatlandırma ihalesine çıkılacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Malatya'da jeotermal kaynak ihalesi yapılacak

Resmi Gazete’de yer alan ihale ilanına göre; Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Battalgazi ilçesi Fırıncı bölgesinde 2750,89 hektarlık alanda jeotermal kaynak için ruhsatlandırma ihalesine çıkılacak. 

İhale; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10.maddesinin 1.fıkrası ve c bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında, Jeotermal Kaynak Sahası, 2886 sayılı Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 27 Kasım’da yapılacak. 
Jeotermal kaynak ihalesi 2 Poligon şeklinde yapılacak. 26 noktanın bulunduğu 1. Poligon 2425, 6 hektarlık alanı kapsayacak.  2. Poligonda ise 12 nokta bulunacak ve 352,28 hektarlık alanı kapsayacak.