Özel Güvenlikte Yeni Dönem! Planlar ve Eğitimler Yenilendi!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle, özel güvenlik hizmetlerine ilişkin yönetmelikte önemli düzenlemeler yapıldı. Yeni düzenlemeler, güvenlik planlarının hazırlanması ve eğitim süreçlerine dair detayları içeriyor.

Özel Güvenlikte Yeni Dönem! Planlar ve Eğitimler Yenilendi!

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yaptı. 7 Ekim 2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler, özel güvenlik birimleri ve şirketlerine yönelik yeni düzenlemeleri içeriyor.

MADDE 1: Yönetmeliğin 12. maddesi, özel güvenlik birimleri ve şirketlerinin koruma ve güvenlik planlarını hizmetin başladığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde hazırlamalarını ve bu planları valiliğin talep etmesi veya Bakanlık/valilik denetimlerinde ibraz etmek üzere hazır bulundurmalarını zorunlu kılıyor.

MADDE 2: Yönetmeliğin 33. maddesinde yapılan değişiklikle, "alan eğitimleri" ibaresi "hizmet içi ve alan eğitimleri" şeklinde değiştirildi. Ayrıca, hizmet içi ve alan eğitimlerinin Bakanlıkça veya Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumları tarafından verilebileceği belirtiliyor. Özel güvenlik izni bulunan kişi, kurum, kuruluş veya şirketler de kendi personellerine yönelik hizmet içi eğitimler verebilecek. Bu eğitimlerin müfredatları Bakanlığa bildirilecek ve Bakanlık komisyonu tarafından izin verilen eğitimler uygulanabilecek. Alan eğitimlerinin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek.

MADDE 3: Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4/B, ekteki şekilde değiştirildi.

MADDE 4: Bu yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 5: Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütecektir.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bu değişiklikler, özel güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Bu kapsamda, özel güvenlik birimleri ve şirketleri, güncel güvenlik planlarını hazırlayarak ve eğitim süreçlerini düzenleyerek faaliyetlerine devam edecekler.