Orta hasarlı bina sahipleri dikkat! Genelge yayınlandı

6 Şubat depremlerinden etkilen illerden olan Malatya'da birçok bina yıkıldı ve ağır hasar aldı. Depremler sonrası kentte yıkım çalışmaları devam ederken, orta hasarlı yapıların belirsizliği sürüyor. Yaşanan depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta ise Valilik, orta hasarlı binaların güçlendirilmesi ile ilgili bir genelge yayınlanırken Malatya'daki belirsizlik için nasıl bir karar çıkacağı kamuoyunda merak konusu oldu. 

Orta hasarlı bina sahipleri dikkat!  Genelge yayınlandı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kahramanmaraş Valiliğince orta hasarlı binaların güçlendirilmesi hazırlanan genelgede, Orta Hasarlı Binaların Güçlendirilmesi İhtimali: 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 21 ve 22. maddelerine göre güçlendirilmesi mümkün olan binaların güçlendirme sürecine başlamaları gerekiyor.
Yapı Ruhsatı Alımı: Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için bina maliklerinin aşağıdaki belgeleri sunarak yapı (güçlendirme) ruhsatı alması gerekmektedir:
Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre alınan güçlendirme kararı,
Güçlendirmeye esas olan ve onaylı projeler,
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği talep edilen belgeler.
Yapı Ruhsatı Verilmesi: Başvuruların ilgili belediyeler tarafından değerlendirilmesi sonucunda uygun olan binalara, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 22. maddesi uyarınca yapı (güçlendirme) ruhsatı verilecektir.
Tasarım Gözetimi ve Kontrol Hizmeti: orta hasarlı yapıların tasarım gözetimi ve kontrol hizmeti alırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen uzmanlık alanları ve gereklilikler dikkate alınmalıdır.
Orta hasar kaydının kaldırılması: güçlendirilen binalar için 3194 sayılı Kanun'un 30. maddesi gereği yapı kullanma izni verildikten sonra, orta hasar kaydının kaldırılması için ilgili kurumlara bildirimde bulunulmalıdır.
Yıkım süresi: güçlendirilmeyen veya güçlendirilemeyen orta hasarlı binalar için 7269 sayılı Kanun'un 13. maddesine göre belirlenen süre sonunda yıkım işlemleri gerçekleştirilecektir.
Yapı Kayıt Belgesi ile Orta Hasarlı Binalar: 2020/24 ve 2020/26 sayılı genelgeler uyarınca 2020 yılına ait Yapı Kayıt Belgesi almış ve orta hasarlı olan binaların güçlendirme süreci, ilgili belgelerin tanzimi ile ilerleyecektir.