Öğretmenler İçin Mobbing Yasası mı!?

Eğitim Gücü Sen Malatya İl Başkanı Yusuf Yılmazoğlu, Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı'na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yılmazoğlu, tasarının öğretmenlerin mesleki güvencesini tehdit eden maddeler içerdiğini belirtti.

Öğretmenler İçin Mobbing Yasası mı!?

Öğretmenlik mesleğinin itibarını korumak için mücadele ettiklerini vurgulayan Yılmazoğlu, "Yıllardır beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu maalesef bir ceza kanunu niteliğinde karşımıza çıktı. Öğretmenlerin sosyal ve ekonomik haklarına yönelik iyileştirmeler beklerken, mesleki güvencemizi tehdit eden maddelerle karşılaştık" dedi.

Yılmazoğlu, mevcut yer değişikliği yönetmeliğinde bulunan ancak uygulanmayan rotasyon tartışmalarının, tasarının asıl tehlikelerini gölgelememesi gerektiğini belirterek, "Taslakta rotasyonun kaldırılacağına dair bir madde bulunmuyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında, hukuksuz uygulamalara ve bürokrasinin keyfi tutumlarına karşı eğitim camiasını uyarmak sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Mesleki Güvence Yok Sayılıyor

Taslağın, öğretmenlerin özlük haklarına destek olmaktan uzak olduğunu söyleyen Yılmazoğlu, "Uzman ve başöğretmenlik unvanı için verilen hizmet süresi sözleri tutulmadı. Kanun taslağı, eğitim çalışanları için kapsayıcı olmaktan uzaktır. Mesleki etik, ilke ve değerleri ilgilendiren yönetmelikler, kanun maddeleriyle çelişiyor" dedi.

Engelli öğretmenlerle ilgili maddelerin eksikliğine dikkat çeken Yılmazoğlu, öğretmene yönelik şiddet konusunun kanun maddelerine girmesine rağmen, öğretmen-öğrenci-veli ilişkilerinde otoritenin muallakta bırakıldığını ifade etti.

Mobbinge Davetiye Çıkarıyor

Yılmazoğlu, "Hizmet Sınıfının Değiştirilmesi" başlıklı maddeye de değinerek, öğretmen yetkinliğinin idare ve müfettişlerin keyfine bırakıldığını belirtti. "Teftiş ve inceleme sonucu 'yetersizlik' iddiasıyla geri hizmetlere alınma, mesleki güvencenin ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Bu ifade, hukuksuz kararlara, mobbinge ve keyfi uygulamalara açık" dedi.

Sözleşmeli öğretmenlik ve mülakat konularına da değinen Yılmazoğlu, "Sözleşmeli öğretmenlere aile birliği mazeret tayini hakkı verilmemesi ve mülakatın devam ettirilmesi, öğretmenlerin haklarını ihlal ediyor. Aday öğretmenlerin özlük hakları konusunda da ciddi sıkıntılar var" dedi.

Yılmazoğlu, norm kadro fazlası öğretmenlerin valiliklerce resen atanabilmesi maddesine de dikkat çekerek, bu durumun hukuka aykırı mağduriyetlere yol açabileceğini belirtti.

Son olarak Yılmazoğlu, "Eğer bu kanun öğretmenlerin kanunu olacaksa, mesleki itibarı, özlük haklarını ve mesleki güvencemizi yok sayan bu maddeler kimin çıkarına hizmet ediyor?" diyerek sözlerini tamamladı.