Öğrencilere ara tatil önerisi

Malatya Mercan Koleji uzman eğiticileri, ara tatile giren öğrencilere bu süreyi iyi değerlendirmeleri konusunda uyarılarda bulunarak, derslerin tekrar edilmesi önerisinde bulundu

Öğrencilere ara tatil önerisi

Malatya Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Eğitim Uzmanı Dr. Özcan Mercan, 13 Kasım’da 7 günlük ara tatili başlayan öğrencilere ara tatili iyi değerlendirmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Öğrencilere önerilerde bulunan Eğitim Uzmanı Dr. Özcan Mercan, “Ara tatiller öğrenciler için sadece; dinlenme, eğlenme, televizyon ve bilgisayar başında zaman geçirme ve olarak düşünülmemelidir. Bu tatil; sonraki eğitim dönemine hazırlanmak ve geçmiş dönemi gözden geçirmek için çok önemli bir fırsattır” şeklinde konuştu.

Mercan, öğrencilere ders tekrarı tavsiyesinde de bulunarak, "Öğrenciler öncelikle ara tatili değerlendirme planı yapmalı ve plana sadık kalmaya çalışmalılar. Öncelikli olarak YKS-LGS hazırlığı yapan öğrenciler için verimli bir tatil dönemi nasıl geçirmesi konusunda üm öğrenciler birinci olarak uygun bir çalışma planı yapmalıdır. Bu dönem içerisinde hem konu tekrarları olmalı hem de soru çözümleri olmalıdır. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hata yapan öğrenciler genel tekrar çalışmalarına ağırlık vermelidir. Yapılan konu tekrarları bol soru çözümü ardından deneme sınavı ile de mutlaka pekiştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Sınav grubu dışında ki öğrencilerin de bu süreci dinlenerek, eğlenerek yada televizyon ve bilgisayar başında geçirmemesi gerektiğini vurgulayan Mercan, "Bu tatiller onlar için de hem geçmiş dönemi gözden geçirmek için hem de bol kitap okuyarak yorum ve anlama becerisini geliştirmek için çok önemli bir fırsattır. Daha detaylı açıklarsam şöyle bir veriden bahsetmek istiyorum Araştırmalar; insanların öğrendiklerinin yüzde 75’ini bir haftada, yüzde 66’sını bir günde, yüzde 54’ünü de bir saat içerisinde unuttuğunu göstermektedir. Bundan ötürü unutmayı ortadan kaldırmanın en iyi ve en etkili yolu ise yapılacak tekrarlardır. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hata yapan öğrenciler genel tekrar çalışmalarına ağırlık vermelidir. Eksik konularını öncelikle tespit etmeli ve gün gün planlamalı, ardından her güne konu yerleştirmeli ve onları mutlaka halletmelidir. Bu planlama, öğrenciyi hem akademik hem de psikolojik olarak rahatlatacaktır. Konuları planlarına yerleştirirken de en çok hata yaptıkları konular olmasına dikkat etmeliler. Bu söylemlerimden öğrenciler tüm tatili ders çalışarak geçirmesi gerektiğini düşünmesinler. Tabi ki tatil demek sadece ders çalışmak demek değildir; öğrencilerimiz birkaç gününü de tatil, dinlenme ve hobileri için ayırabilirler. Sürekli ders çalışmakla geçirilecek bir tatil dönemi elbette motivasyonlarını olumsuz etkileyecek ve dinlenmelerini engelleyecektir. Bu yüzden, planlarının içerisine hobilerine ve eğlenmeye ayıracakları özel zamanlar da olmalıdır. Özellikle kitap okumak devamında televizyon izlemek, fiziksel aktiviteler yapmak gibi aktiviteler planlarının içerisinde olabilir. Burada önemli olan neye ne kadar zaman ayıracaklarıdır" diye konuştu.

Vakitleri verimli kullanmanın herkesin elinde olduğuna dikkat çeken Dr.Özcan Mercan, öğrencilerin İçinde bulundukları tatili en verimli ve faydalı şekilde geçirmek adına planlama yaparken okul psikolojik danışmanlarından mutlaka yardım alması gerektiğine de dikkat çekti.