MASKİ'nin bütçesi açıklandı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 7. Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında MASKİ Genel Kurul Toplantısı Kasım ayı II. birleşimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda MASKİ'nin 2024 yılı tahmini bütçesi 3 milyar 100 milyon lira olarak açıklandı.

MASKİ'nin bütçesi açıklandı

Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler kabul edilirken, bazı gündem maddeleri ise bir sonraki oturumda görüşülmek üzere ertelendi. Toplantı sonrasında MASKİ Genel Kurul Toplantısı Kasım ayı II. birleşimi gerçekleştirildi. Gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken gündem maddeleri arasında bulunan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 2024 yılı Mali raporu onaylandı. Onaylanan raporda; MASKİ'nin faiz gideri; 138 Milyon TL ve  borçlanma miktarının bir milyar 100 milyon TL olacağı belirtildi.

İşte Bütçe maddesinin detayları;

Gider Bütçesi

MASKI Genel Müdirinin "3.100.000.000,00TL olarak tahmin edilen gider bütçesi da belirtilen harcama kalemlerinden oluşmaktadir.

Personel Giderleri :

148.830.000,00TL

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

27.400.000,00TL

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

1.290 605.000,00TL

Faiz Giderleri

138.000.000,00TL

Cari Transferler

9.200 000.00TL

Sermaye Giderleri

1.375.965.000,00TL

Yedek Ödenek

110.000.000,00TL

GİDERLER TOPLAMI  :

3.100.000.000,00TL

 

Gelir Bütçesi

MASKI Genel Müdürlüğünün Gelir Bütçesi "2.000.000.000,00TL" olarak tahmin edilmiş olup, Gider Bütçesi ile Gelir Bütçesi arasında bulunan 1.100.000.000,00TL fark Borçlanma yoluyla kapatılmış olup, Gelir Kalemleri aşağıda gösterildiği üzeredir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.310.700.000,00TL

Alman Bagis ve Yardimlar İle Özel Gelirler

62.000.000,00TL

Diğer Gelirler

627.300.000,00TL

Borçlanma

1.100.000.000,00 TL

GELİRLER TOPLAMI  :

3.100.000.000,00TL