Malatyalılar Dikkat! Tapuda Yeni Karar..!

Tapu Sicil Müdürlüğü, tapu sahipleri için yeni kararlar alarak, mirasçılar için tapuda pay sisteminde değişikliğe gidildi. Türkiye'nin 81 ili ve Malatya'yı da kapsayan uygulamada miras paylaşımında kurallar belirlenerek adil bir süreç başlatıldı. 

Malatyalılar Dikkat! Tapuda Yeni Karar..!

Mirasçılar için yapılan son düzenleme, miras paylaşımında kolaylık sağlanması için kurallar yeniden belirleniyor. 

SÜREC DAHA SEFFAF!

Söz konusu değişikliklerle miras paylaşımındaki çıkan sorunların üstesinden gelmek daha mümkün hale gelirken bu sayede kardeşler arasındaki problemleri en aza indirme çabaları, miras paylaşımında daha adil ve seffaf bir süreci oluşturuyor.

Hisseli tapuların paylaşımında, artık hissedarlanın anlaşması tek önemli şart olarak kabul edilirken ayrıca noter onayına gerek kalmıyor. Fakat hisseli tapu alımında, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmış olmalı. Bunun yanı sıra tapunun sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmesi gerekiyor.

Mirascılardan biri sözleşmeye imza atmadığı takdirde diğer mirasçıların mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor.

FORMALiTELER AZALACAK!

Bu yeni düzenleme, miras paylaşım sürecini daha basitleştirirken, tam bir uzlasma sağlanamadığında hukuki yolların hala geçerli oldugunun altını çiziyor.

Mirascıların haklarını korumak için sözleşme imzalamalarının önemi ifade edilirken, herhangi bir ihtilaf durumunda mirascıların yasal haklarını özgürlüğünü koruyacağını bu düzenlemede belirtiliyor.

Sonuç olarak, bu düzenleme miras paylaşım sürecindeki formalitelerin azalmasını sağlıyor. Bu kolaylık sayesinde kardeşler arasındaki ilişkiler olumlu bir şekilde etkilenirken mirasçılar arasında daha hızlı, şeffaf ve anlaşılır bir paylaşim süreci doguyor.