Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş dikkat! 70 bin TL'lik bu destek size özel...

Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bulunan esnaflardan iş yerleri orta hasar ve üzeri olan esnaflara verilecek olan 70 bin TL tutarındaki ayni ve nakdi destek başvuruları başladı. Detaylar ve başvuru linki haberimizde... 

Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş dikkat! 70 bin TL'lik bu destek size özel...

6 Şubat depremlerinde büyük yıkımların yaşandığı 4 şehir olan Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta iş yerleri yıkık, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olan esnaflar için KIZILAY, IFRC ve TESOB iş birliğinde yapılacak olan ayni ve nakdi destek ödemeleri başvuruları 28 Mart 2024 tarihinde başladı. Başvurular için son tarih 4 Nisan 2024 olarak açıklandı. Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş dikkat! Bu destek size özel...

Esnaflar için yapılan duyuru;

“Değerli Esnaflarımız, Türk Kızılay, IFRC ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları iş birliğinde depremden etkilenen küçük ölçekli esnaflarımıza yönelik destek projesi için yeni dönem başvuruları başlıyor. Başvurularınızı 28.03.2024-04.04.2024 tarihleri arasında aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz..Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilir veya Kızılay 168 Çağrı Merkezini ücretsiz arayabilirsiniz"

Başvuru linki haberin devamında...

Projenin Amacı

6 Șubat 2023’te meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen 6 ilde, (Adıyaman, Kahramanmaraș, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Osmaniye) iș yeri zarar görmüș küçük esnafa verilecek nakdi yardım desteğiyle iș yerlerinin yeniden faaliyete geçirilebilmesi ve sosyoekonomik açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu destek programının iki önceliği bulunmaktadır:
1. Afetten etkilenen küçük esnafa nakdi yardım desteğiyle ișletmesinde kullanabileceği ekipman ve malzemeleri tedarik edebilmesi, ekonomik hayata yeniden dâhil olmalarının sağlanması ve yerel ekonomiye katkılarının yeniden tesis edilmesi,
2. Afetten etkilenen esnaf topluluğu arasında hassas grupların (engelliler, kadınlar, yașlılar vb.) öncelikli desteklenerek ekonomik hayatta görünürlüğünün ve istihdamlarının arttırılması.

Projeye Bașvuru için Temel Uygunluk Kriterleri

• Desteklenecek esnafların ișletmeleri 06.02.2023 tarihinden önce esnaf kaydının olması ve ișyerinin faaliyette 
olması, bilhassa afetten önce geçimini esnaflıktan sağlaması
• Depremden önce Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması (Depremde yașamını yitiren esnafın birinci 
derece yakını mevcut iși devam ettirmek için 06.02.2023 tarihinden sonra Esnaf Odasına kayıt yaptırması 
durumunda gerekli kontrollerin ardından yardıma dahil edilebilir.) 
• Geçim kaynağı olan dükkanının(tașınmazı) veya ekipmanlarının hasar görmesi.
• Esnaflar kendilerine SMS ile bildirilecek olan tarih aralığında hesaplarına yatan yardım tutarını bankadan 
çekebilecektir. Yatırılan tutarı belirtilen tarih aralığında çekmeyen esnaflar ikinci așamadan 
faydalanamayacaklardır. 
• Esnafların hesaplarına yatan yardım tutarını çektikten sonra kendilerine SMS ile bildirilecek olan tarihe kadar 
yardım tutarını harcamıș olmaları gerekmektedir.
• Esnaflara ödeme yapılmasının ardından atılacak SMS’de ilk iki hafta içerisinde belirtilen Banka Șubelerinden 
paralarını çekebilecekleri ve ilk ödemenin yapılmasını takiben ilk üç hafta içerisinde de yapılan ödemeyi 
harcamıș, faturalandırmıș ve faturalarını Türk Kızılay’a teslim etmiș olmaları gerekmektedir. Bu süre zarfında 
yapılan ödemeyi çekip kullanmayan, faturalandırmayan veya faturasını Türk Kızılay’a teslim etmeyen esnaflar 
ikinci așama ödemeden faydalanamayacaktır.
• İkinci așamada ise ihtiyaç duyduğu malzemeyi alan esnaflara, illerinde bulunan Türk Kızılay Toplumsal Hizmet 
Merkezleri’ne fatura ibrazında bulunmalarının ardından Türk Kızılay odak personelleri tarafından yardım alan 
esnaflara iș yeri ziyareti yapılarak izleme ve değerlendirme gerçekleștirilir. Bu așamada uygun bulunan esnaflar 
kalan ikinci ödemelerini almaya hak kazanırlar. İkinci așama ödemeler için ilk așamada olduğu gibi kalan yardım 
tutarı Türk Kızılay’ın ödeme sistemi üzerinden esnafların TCKN’lerine banka yoluyla havale edilecektir.
• İlk așamada yardımlarını alan esnaflar için fatura beyanı ve iș yeri ziyaretinin yararlanıcıdan kaynaklı olarak 
gerçekleștirilemediği durumlarda ilgili esnaf ikinci așama yardımı alamayacaklardır.
•İkinci așama ödemeyi alan esnafların fatura beyanlarının ardından IFRC ve Esnaf Odaları iș birliğinde ilk 
așamada olduğu gibi saha ziyaretleri ile denetimler ve yerinde incelemeler gerçekleștirilecektir. 

Bașvuru Takvimi 

• 28.03.2024 – 04.04.2024 (Online bașvuruların alınması)
• 05.04.2024 – 16.04.2024 (Bașvuruların TRC – IFRC ekiplerince değerlendirilmesi – Bayram Tatili göz önüne 
alınmıștır)

Nihai Listenin Olușturulması

• 16.04.2024 – 18.04.2024 (TRC- IFRC tarafından değerlendirilen kișiler son kontrol için Esnaf Odalarına 
iletilir.)
• 18.04.2024 – 26.04.2024 (Seçilen Esnafların THM’lere evrak teslimi için daveti)

İlk Așama Ödemeler

• 29.04.2024 (İlk așama ödemenin Halkbank'a iletilmesi)
• 06.05.2024 (5 günlük blokaj ardından esnafların TCKN’lerine para aktarımı)
•06.05.2024 – 26.05.2024 (İlk așama ödemelerin çekilmesi, faturalandırılması ve faturaların Türk Kızılay 

Toplumsal Hizmet Merkezine teslimi)

• 26.05.2024 – 03.06.2024 (TRC – IFRC PDM saha ziyaretleri ve denetim/ikinci așamaya geçiș)

İkinci Așama Ödemeler

• 04.06.2024 (İkinci așama ödemenin Halkbank’a iletilmesi)
• 11.06.2024 (5 günlük blokaj ardından esnafların TCKN’lerine para aktarımı)
• 11.06.2024 – 01.07.2024 (İkinci așama ödemelerin çekilmesi, faturalandırılması ve faturaların Türk Kızılay 
Toplumsal Hizmet Merkezine teslimi)
• 01.07.2024 – 09.07.2024 (TRC – IFRC PDM ziyaretleri)

Ödeme Tutarı

6 İlde toplam 1.420 Esnafa kiși bașı minimum 20.000 TL – maksimum 70.000 TL’ye kadar destek verilecektir.
Destek Programı ve Bașvuru süreci ile ilgili sorularınız için Kızılay 168 Çağrı Merkezini ücretsiz arayabilirsiniz. 
• Alınacak destekle birlikte alınması taahhüt edilecek ürün/ekipman/hizmet bilgisi
• Tahmini harcanacak bütçe

Bașvuruların Değerlendirilmesi ve Seçim

Belirtilen tarih aralığında bașvuruların tamamlanmasının ardından Türk Kızılay, IFRC ve uygulayıcı ortak kuruluș olan Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından olușturulacak değerlendiriciler tarafından bașvurular belirlenen temel uygunluk kriterleri ve önceliklendirme kriterleri özelinde incelenecek olup afetten etkilenme durumuna göre il bazında değișken oranlı olarak belirlenecek bütçe ve hedef kiși doğrultusunda nihai liste olușturulacaktır. 
Belirtilen kriterler ölçüsünde ön seçimi yapılan kișilerin bașvuru sürecinde beyanlarına dayanak olușturması ve bașvuru sürecinin de önemli bir parçası olarak așağıda belirtilen evraklar bașvuru sahibi tarafından eksiksiz Türk Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezleri’ne teslim etmesi gerekmektedir. Bu süreçte nihai listeye alınan ön seçimi yapılmıș esnaflarımız SMS ve 168 Çağrı Merkezi aramalarıyla bilgilendirilecek ve gerekli evrakların teslimi için ilgili Toplumsal Hizmet Merkezine yönlendirilecektir. 
İlgili evrakların teslim sürecinde eksik belge veya bașvuru sahibinin beyanı ile destekleyici belgeler arasında herhangi bir uyușmazlık ya da tutarsızlık tespit edilmesi durumunda kișinin bașvurusu reddedilecek ve kiși değerlendirmeden çıkartılacaktır.

Online Bașvuru sonrası kriterlere göre seçilen esnafın teslim edeceği evraklar:

• Kimlik Fotokopisi (zorunlu)
• Esnaf Odası kayıt belgesi ya da Esnaf Sicil Gazetesi (zorunlu)
• Vergi levhası (zorunlu)
• İș yeri hasar belgesi (zorunlu)
• Hane hasar belgesi (Online bașvuruda kiși beyan etmișse)
• Engellilik ve kronik sağlık durumunu gösterir sağlık raporu (Online bașvuruda kiși beyan etmișse)
• İkamet Belgesi (zorunlu)
• Nüfus kayıt örneği (ailesinde vefat olanlar için) 
• Aynı Hanede İkamet Eden Kiși Sorgusu (Ailesinde bakmakla yükümlü kiși sayısı fazla olan kișilerin E-Devlet 
üzerinden Aynı Hanede İkamet Eden Kiși Sorgulama ekranında belge temini ya da konteyner kentte yașayanlar 
için konteyner kent yönetiminden belge temini.) (Online bașvuruda kiși beyan etmișse).

Ödeme Süreci

Destek programı bașvuru kriterleri ölçüsünde ve evrak teslimlerinin ardından belirlenen esnaflara program sınırları kapsamında Türk Kızılay tarafından așağıda belirtilen ödeme modeli uygulanacaktır:
• Yardımlar için iki așamalı bir nakdi destek planlanmıștır. İlk așama için ilgili kriterlere uyan ve bu kriterlere 
dayanak teșkil edecek tüm alt evrakları Türk Kızılay’a ileten kișiler ödeme sistemine entegre edilir ve planlanan 
toplam ödemenin %50’si belirlenecek olan ödeme tarihinde esnafların TCKN’leri üzerinden Halk bankasına 
gönderilir. 
• İșletme yukarıda belirtilen afet illerinde yer almalı ve depremden doğrudan (orta ve üstü hasarlı) etkilenmiș 
olmalıdır (zarar görmüș olmalıdır). İș yeri hafif hasar alan ama ciddi ürün kaybı olanlar da (istenildiğinde 
belgelenmesi kaydıyla) programa dahil edilecektir.
• İșletme sahibinin taahhüdüyle tekrar faaliyet gösterebilecek kapasitede olmalıdır. (Tamamen hasar görmüș 
ișyerleri göz önünde bulundurulacaktır).
• İș yeri yıkılmıș veya ağır hasarlı ișletmelerin ișe bașlamak için alternatif bir iș yeri bulunmalıdır- geçici iș yeri 
(konteyner dahil) de dâhil.
• Mikro veya küçük ölçekli bir ișletme olarak sınıflandırılmalıdır.
• Daha önce herhangi bir kurumun Esnaf Destek Projelerinden yararlanmamıș olmalıdır.

Önceliklendirme Kriterleri

• Barınma noktasında hasar veya kaybı olanlar
• Kadınlar tarafından yönetilen ișletmeler ve/veya kadınları istihdam eden ișletmeler.
• Depremde birinci derece yakınını kaybetmiș ișletmeler. 
• Ailesinde bakmakla yükümlü olduğu kiși sayısının 4 ve üzeri olması.
• Kendisi dahil ailesinde bakmakla yükümlü olduğu engelli, kronik sağlık sorunu olan bireyler 

Bașvuru Süreci

Depremden Etkilenen Küçük Ölçekli Esnafa Yönelik Destek Programı kapsamında bu bilgilendirme rehberinin altında belirtilen online bașvuru linkine erișim sağlayarak tüm afetzede esnaflarımız hızlı bir șekilde bașvurularını 
gerçekleștirebilirler. Bașvuru Formuna girișler 28.03.2024'te bașlayacak olup 04.04.2024 saat 17:00'a kadar devam edecektir. Bu tarihler arasında bașvurunuza ait bilgilerin girișini bu form üzerinden yapabilirsiniz. 

Bașvuru sürecinde esnaflarımızdan alınacak bilgiler bașlıca:
• Esnafa ait kimlik ve aile bilgileri (TC, doğum tarihi, cinsiyeti, aile kiși sayısı, vefat durumu)
• Esnafın sağlık ile ilgili bilgileri (varsa engellilik) ve ailesindeki sağlık problemleri hakkında bilgiler
• İș yerinin bulunduğu il/ilçe/adres/iletișim numarası/varsa ikinci iletișim numarası
• Kayıtlı olduğu Esnaf Odası adı
• Kayıtlı olduğu Esnaf Odası adı Sicil No
• Faaliyette olunan sektör adı
• İș yeri hasar durumu
• Varsa hane hasar bilgisi
• Mevcutta faaliyet göstereceği iș yeri bilgisi (konteyner vs.)
• İș yerine ait ekipman, malzeme, demirbaș kaybı bilgisi
• Deprem sonrası alınan ayni ve nakdi yardım durumu 

Proje Hakkında

Türk Kızılay ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Topluluğu (IFRC) iș birliğiyle yürütülen "Depremden Etkilenen Küçük Esnafa Yönelik Destek Projesi" ile 6 Șubat 2023 tarihinde gerçekleșen depremlerde Adıyaman, Kahramanmaraș, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Osmaniye illerinde iș yerleri zarar gören küçük ölçekli esnaflara nakdi yardım desteği sağlama ve iș yerlerinin yeniden faaliyete geçirilmesi ile sosyoekonomik açıdan güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Programın idari otoritesi Türk Kızılay ve IFRC olup, uygulayıcı ortak kurulușlar ise Adıyaman, Kahramanmaraș, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odalarıdır.
Bașvuru süreci, belirlenen kriterlere uygun olarak gerçekleștirilecek olup, destek programı uygulama illeri olan 
Adıyaman, Kahramanmaraș, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Osmaniye'de hali hazırda ikamet eden esnafların bașvuruları kabul edilecektir. Bașvurular akabinde temel uygunluk ve önceliklendirme kriterleri ölçüsünde destek verilmesi kararlaștırılan bașvuru sahipleri așağıda taahhüt ettikleri bilgilere dayanak olacak belgeleri temin ederek illerinde bulunan Türk Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezleri’ne teslim edilecektir. İlgili evrakların kontrolü ardından destek programından faydalanacak kișilerin belirlenmesiyle yardım tutarları așağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde esnaflara aktarılacaktır. 

Projenin Amacı ve Öncelikleri

6 Șubat 2023’te meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen 6 ilde, (Adıyaman, Kahramanmaraș, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Osmaniye) iș yeri zarar görmüș küçük esnafa verilecek nakdi yardım desteğiyle iș yerlerinin yeniden faaliyete geçirilebilmesi ve sosyoekonomik açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu destek programının iki önceliği bulunmaktadır:
1. Afetten etkilenen küçük esnafa nakdi yardım desteğiyle ișletmesinde kullanabileceği ekipman ve malzemeleri tedarik edebilmesi, ekonomik hayata yeniden dâhil olmalarının sağlanması ve yerel ekonomiye katkılarının yeniden tesis edilmesi,
2. Afetten etkilenen esnaf topluluğu arasında hassas grupların (engelliler, kadınlar, yașlılar vb.) öncelikli desteklenerek ekonomik hayatta görünürlüğünün ve istihdamlarının arttırılması.

Projeye Bașvuru için Temel Uygunluk Kriterleri

• Desteklenecek esnafların ișletmeleri 06.02.2023 tarihinden önce esnaf kaydının olması ve ișyerinin faaliyette 
olması, bilhassa afetten önce geçimini esnaflıktan sağlaması
• Depremden önce Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması (Depremde yașamını yitiren esnafın birinci 
derece yakını mevcut iși devam ettirmek için 06.02.2023 tarihinden sonra Esnaf Odasına kayıt yaptırması 
durumunda gerekli kontrollerin ardından yardıma dahil edilebilir.) 
• Geçim kaynağı olan dükkanının(tașınmazı) veya ekipmanlarının hasar görmesi.
• Esnaflar kendilerine SMS ile bildirilecek olan tarih aralığında hesaplarına yatan yardım tutarını bankadan 
çekebilecektir. Yatırılan tutarı belirtilen tarih aralığında çekmeyen esnaflar ikinci așamadan  faydalanamayacaklardır. 
• Esnafların hesaplarına yatan yardım tutarını çektikten sonra kendilerine SMS ile bildirilecek olan tarihe kadar 
yardım tutarını harcamıș olmaları gerekmektedir.
• Esnaflara ödeme yapılmasının ardından atılacak SMS’de ilk iki hafta içerisinde belirtilen Banka Șubelerinden 
paralarını çekebilecekleri ve ilk ödemenin yapılmasını takiben ilk üç hafta içerisinde de yapılan ödemeyi 
harcamıș, faturalandırmıș ve faturalarını Türk Kızılay’a teslim etmiș olmaları gerekmektedir. Bu süre zarfında 
yapılan ödemeyi çekip kullanmayan, faturalandırmayan veya faturasını Türk Kızılay’a teslim etmeyen esnaflar 
ikinci așama ödemeden faydalanamayacaktır.
• İkinci așamada ise ihtiyaç duyduğu malzemeyi alan esnaflara, illerinde bulunan Türk Kızılay Toplumsal Hizmet 
Merkezleri’ne fatura ibrazında bulunmalarının ardından Türk Kızılay odak personelleri tarafından yardım alan 
esnaflara iș yeri ziyareti yapılarak izleme ve değerlendirme gerçekleștirilir. Bu așamada uygun bulunan esnaflar 
kalan ikinci ödemelerini almaya hak kazanırlar. İkinci așama ödemeler için ilk așamada olduğu gibi kalan yardım 
tutarı Türk Kızılay’ın ödeme sistemi üzerinden esnafların TCKN’lerine banka yoluyla havale edilecektir.
• İlk așamada yardımlarını alan esnaflar için fatura beyanı ve iș yeri ziyaretinin yararlanıcıdan kaynaklı olarak 
gerçekleștirilemediği durumlarda ilgili esnaf ikinci așama yardımı alamayacaklardır.
•İkinci așama ödemeyi alan esnafların fatura beyanlarının ardından IFRC ve Esnaf Odaları iș birliğinde ilk 
așamada olduğu gibi saha ziyaretleri ile denetimler ve yerinde incelemeler gerçekleștirilecektir. 

Bașvuru Takvimi 

• 28.03.2024 – 04.04.2024 (Online bașvuruların alınması)
• 05.04.2024 – 16.04.2024 (Bașvuruların TRC – IFRC ekiplerince değerlendirilmesi – Bayram Tatili göz önüne 
alınmıștır)

Nihai Listenin Olușturulması

• 16.04.2024 – 18.04.2024 (TRC- IFRC tarafından değerlendirilen kișiler son kontrol için Esnaf Odalarına 
iletilir.)
• 18.04.2024 – 26.04.2024 (Seçilen Esnafların THM’lere evrak teslimi için daveti)

İlk Așama Ödemeler

• 29.04.2024 (İlk așama ödemenin Halkbank'a iletilmesi)
• 06.05.2024 (5 günlük blokaj ardından esnafların TCKN’lerine para aktarımı)
•06.05.2024 – 26.05.2024 (İlk așama ödemelerin çekilmesi, faturalandırılması ve faturaların Türk Kızılay 

Toplumsal Hizmet Merkezine teslimi)

• 26.05.2024 – 03.06.2024 (TRC – IFRC PDM saha ziyaretleri ve denetim/ikinci așamaya geçiș)

İkinci Așama Ödemeler

• 04.06.2024 (İkinci așama ödemenin Halkbank’a iletilmesi)
• 11.06.2024 (5 günlük blokaj ardından esnafların TCKN’lerine para aktarımı)
• 11.06.2024 – 01.07.2024 (İkinci așama ödemelerin çekilmesi, faturalandırılması ve faturaların Türk Kızılay 
Toplumsal Hizmet Merkezine teslimi)
• 01.07.2024 – 09.07.2024 (TRC – IFRC PDM ziyaretleri)

Ödeme Tutarı

6 İlde toplam 1.420 Esnafa kiși bașı minimum 20.000 TL – maksimum 70.000 TL’ye kadar destek verilecektir.
Destek Programı ve Bașvuru süreci ile ilgili sorularınız için Kızılay 168 Çağrı Merkezini ücretsiz arayabilirsiniz. 
• Alınacak destekle birlikte alınması taahhüt edilecek ürün/ekipman/hizmet bilgisi
• Tahmini harcanacak bütçe

Bașvuruların Değerlendirilmesi ve Seçim

Belirtilen tarih aralığında bașvuruların tamamlanmasının ardından Türk Kızılay, IFRC ve uygulayıcı ortak kuruluș olan Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından olușturulacak değerlendiriciler tarafından bașvurular belirlenen temel uygunluk kriterleri ve önceliklendirme kriterleri özelinde incelenecek olup afetten etkilenme durumuna göre il bazında değișken oranlı olarak belirlenecek bütçe ve hedef kiși doğrultusunda nihai liste olușturulacaktır. 
Belirtilen kriterler ölçüsünde ön seçimi yapılan kișilerin bașvuru sürecinde beyanlarına dayanak olușturması ve bașvuru sürecinin de önemli bir parçası olarak așağıda belirtilen evraklar bașvuru sahibi tarafından eksiksiz Türk Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezleri’ne teslim etmesi gerekmektedir. Bu süreçte nihai listeye alınan ön seçimi yapılmıș esnaflarımız SMS ve 168 Çağrı Merkezi aramalarıyla bilgilendirilecek ve gerekli evrakların teslimi için ilgili Toplumsal Hizmet Merkezine yönlendirilecektir. 
İlgili evrakların teslim sürecinde eksik belge veya bașvuru sahibinin beyanı ile destekleyici belgeler arasında herhangi bir uyușmazlık ya da tutarsızlık tespit edilmesi durumunda kișinin bașvurusu reddedilecek ve kiși değerlendirmeden çıkartılacaktır.

Online Bașvuru sonrası kriterlere göre seçilen esnafın teslim edeceği evraklar:

• Kimlik Fotokopisi (zorunlu)
• Esnaf Odası kayıt belgesi ya da Esnaf Sicil Gazetesi (zorunlu)
• Vergi levhası (zorunlu)
• İș yeri hasar belgesi (zorunlu)
• Hane hasar belgesi (Online bașvuruda kiși beyan etmișse)
• Engellilik ve kronik sağlık durumunu gösterir sağlık raporu (Online bașvuruda kiși beyan etmișse)
• İkamet Belgesi (zorunlu)
• Nüfus kayıt örneği (ailesinde vefat olanlar için) 
• Aynı Hanede İkamet Eden Kiși Sorgusu (Ailesinde bakmakla yükümlü kiși sayısı fazla olan kișilerin E-Devlet 
üzerinden Aynı Hanede İkamet Eden Kiși Sorgulama ekranında belge temini ya da konteyner kentte yașayanlar 
için konteyner kent yönetiminden belge temini.) (Online bașvuruda kiși beyan etmișse).

Ödeme Süreci

Destek programı bașvuru kriterleri ölçüsünde ve evrak teslimlerinin ardından belirlenen esnaflara program sınırları kapsamında Türk Kızılay tarafından așağıda belirtilen ödeme modeli uygulanacaktır:
• Yardımlar için iki așamalı bir nakdi destek planlanmıștır. İlk așama için ilgili kriterlere uyan ve bu kriterlere 
dayanak teșkil edecek tüm alt evrakları Türk Kızılay’a ileten kișiler ödeme sistemine entegre edilir ve planlanan 
toplam ödemenin %50’si belirlenecek olan ödeme tarihinde esnafların TCKN’leri üzerinden Halk bankasına 
gönderilir. 
• İșletme yukarıda belirtilen afet illerinde yer almalı ve depremden doğrudan (orta ve üstü hasarlı) etkilenmiș 
olmalıdır (zarar görmüș olmalıdır). İș yeri hafif hasar alan ama ciddi ürün kaybı olanlar da (istenildiğinde 
belgelenmesi kaydıyla) programa dahil edilecektir.
• İșletme sahibinin taahhüdüyle tekrar faaliyet gösterebilecek kapasitede olmalıdır. (Tamamen hasar görmüș 
ișyerleri göz önünde bulundurulacaktır).
• İș yeri yıkılmıș veya ağır hasarlı ișletmelerin ișe bașlamak için alternatif bir iș yeri bulunmalıdır- geçici iș yeri 
(konteyner dahil) de dâhil.
• Mikro veya küçük ölçekli bir ișletme olarak sınıflandırılmalıdır.
• Daha önce herhangi bir kurumun Esnaf Destek Projelerinden yararlanmamıș olmalıdır.

Önceliklendirme Kriterleri

• Barınma noktasında hasar veya kaybı olanlar
• Kadınlar tarafından yönetilen ișletmeler ve/veya kadınları istihdam eden ișletmeler.
• Depremde birinci derece yakınını kaybetmiș ișletmeler. 
• Ailesinde bakmakla yükümlü olduğu kiși sayısının 4 ve üzeri olması.
• Kendisi dahil ailesinde bakmakla yükümlü olduğu engelli, kronik sağlık sorunu olan bireyler 

Bașvuru Süreci

Depremden Etkilenen Küçük Ölçekli Esnafa Yönelik Destek Programı kapsamında bu bilgilendirme rehberinin altında belirtilen online bașvuru linkine erișim sağlayarak tüm afetzede esnaflarımız hızlı bir șekilde bașvurularını 
gerçekleștirebilirler. Bașvuru Formuna girișler 28.03.2024'te bașlayacak olup 04.04.2024 saat 17:00'a kadar devam edecektir. Bu tarihler arasında bașvurunuza ait bilgilerin girișini bu form üzerinden yapabilirsiniz. 

Bașvuru sürecinde esnaflarımızdan alınacak bilgiler bașlıca:

• Esnafa ait kimlik ve aile bilgileri (TC, doğum tarihi, cinsiyeti, aile kiși sayısı, vefat durumu)
• Esnafın sağlık ile ilgili bilgileri (varsa engellilik) ve ailesindeki sağlık problemleri hakkında bilgiler
• İș yerinin bulunduğu il/ilçe/adres/iletișim numarası/varsa ikinci iletișim numarası
• Kayıtlı olduğu Esnaf Odası adı
• Kayıtlı olduğu Esnaf Odası adı Sicil No
• Faaliyette olunan sektör adı
• İș yeri hasar durumu
• Varsa hane hasar bilgisi
• Mevcutta faaliyet göstereceği iș yeri bilgisi (konteyner vs.)
• İș yerine ait ekipman, malzeme, demirbaș kaybı bilgisi
• Deprem sonrası alınan ayni ve nakdi yardım durumu

Proje Hakkında

Türk Kızılay ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Topluluğu (IFRC) iș birliğiyle yürütülen "Depremden Etkilenen Küçük Esnafa Yönelik Destek Projesi" ile 6 Șubat 2023 tarihinde gerçekleșen depremlerde Adıyaman, Kahramanmaraș, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Osmaniye illerinde iș yerleri zarar gören küçük ölçekli esnaflara nakdi yardım desteği sağlama ve iș yerlerinin yeniden faaliyete geçirilmesi ile sosyoekonomik açıdan güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Programın idari otoritesi Türk Kızılay ve IFRC olup, uygulayıcı ortak kurulușlar ise Adıyaman, Kahramanmaraș, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odalarıdır.
Bașvuru süreci, belirlenen kriterlere uygun olarak gerçekleștirilecek olup, destek programı uygulama illeri olan 
Adıyaman, Kahramanmaraș, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Osmaniye'de hali hazırda ikamet eden esnafların bașvuruları kabul edilecektir. Bașvurular akabinde temel uygunluk ve önceliklendirme kriterleri ölçüsünde destek verilmesi kararlaștırılan bașvuru sahipleri așağıda taahhüt ettikleri bilgilere dayanak olacak belgeleri temin ederek illerinde bulunan Türk Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezleri’ne teslim edilecektir. İlgili evrakların kontrolü ardından destek programından faydalanacak kișilerin belirlenmesiyle yardım tutarları așağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde esnaflara aktarılacaktır. 

Projenin Amacı ve Öncelikleri

6 Șubat 2023’te meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen 6 ilde, (Adıyaman, Kahramanmaraș, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Osmaniye) iș yeri zarar görmüș küçük esnafa verilecek nakdi yardım desteğiyle iș yerlerinin yeniden faaliyete geçirilebilmesi ve sosyoekonomik açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu destek programının iki önceliği bulunmaktadır:

1. Afetten etkilenen küçük esnafa nakdi yardım desteğiyle ișletmesinde kullanabileceği ekipman ve malzemeleri tedarik edebilmesi, ekonomik hayata yeniden dâhil olmalarının sağlanması ve yerel ekonomiye katkılarının yeniden tesis edilmesi,
2. Afetten etkilenen esnaf topluluğu arasında hassas grupların (engelliler, kadınlar, yașlılar vb.) öncelikli desteklenerek ekonomik hayatta görünürlüğünün ve istihdamlarının arttırılması.

Başvuru linki haberin devamında...

Projeye Bașvuru için Temel Uygunluk Kriterleri

• Desteklenecek esnafların ișletmeleri 06.02.2023 tarihinden önce esnaf kaydının olması ve ișyerinin faaliyette 
olması, bilhassa afetten önce geçimini esnaflıktan sağlaması
• Depremden önce Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması (Depremde yașamını yitiren esnafın birinci 
derece yakını mevcut iși devam ettirmek için 06.02.2023 tarihinden sonra Esnaf Odasına kayıt yaptırması 
durumunda gerekli kontrollerin ardından yardıma dahil edilebilir.) 
• Geçim kaynağı olan dükkanının(tașınmazı) veya ekipmanlarının hasar görmesi
• Esnaflar kendilerine SMS ile bildirilecek olan tarih aralığında hesaplarına yatan yardım tutarını bankadan 
çekebilecektir. Yatırılan tutarı belirtilen tarih aralığında çekmeyen esnaflar ikinci așamadan 
faydalanamayacaklardır. 
• Esnafların hesaplarına yatan yardım tutarını çektikten sonra kendilerine SMS ile bildirilecek olan tarihe kadar 
yardım tutarını harcamıș olmaları gerekmektedir.
• Esnaflara ödeme yapılmasının ardından atılacak SMS’de ilk iki hafta içerisinde belirtilen Banka Șubelerinden 
paralarını çekebilecekleri ve ilk ödemenin yapılmasını takiben ilk üç hafta içerisinde de yapılan ödemeyi 
harcamıș, faturalandırmıș ve faturalarını Türk Kızılay’a teslim etmiș olmaları gerekmektedir. Bu süre zarfında 
yapılan ödemeyi çekip kullanmayan, faturalandırmayan veya faturasını Türk Kızılay’a teslim etmeyen esnaflar 
ikinci așama ödemeden faydalanamayacaktır.
• İkinci așamada ise ihtiyaç duyduğu malzemeyi alan esnaflara, illerinde bulunan Türk Kızılay Toplumsal Hizmet 
Merkezleri’ne fatura ibrazında bulunmalarının ardından Türk Kızılay odak personelleri tarafından yardım alan 
esnaflara iș yeri ziyareti yapılarak izleme ve değerlendirme gerçekleștirilir. Bu așamada uygun bulunan esnaflar 
kalan ikinci ödemelerini almaya hak kazanırlar. İkinci așama ödemeler için ilk așamada olduğu gibi kalan yardım 
tutarı Türk Kızılay’ın ödeme sistemi üzerinden esnafların TCKN’lerine banka yoluyla havale edilecektir.
• İlk așamada yardımlarını alan esnaflar için fatura beyanı ve iș yeri ziyaretinin yararlanıcıdan kaynaklı olarak 
gerçekleștirilemediği durumlarda ilgili esnaf ikinci așama yardımı alamayacaklardır.
•İkinci așama ödemeyi alan esnafların fatura beyanlarının ardından IFRC ve Esnaf Odaları iș birliğinde ilk 
așamada olduğu gibi saha ziyaretleri ile denetimler ve yerinde incelemeler gerçekleștirilecektir. 

Bașvuru Takvimi 

• 28.03.2024 – 04.04.2024 (Online bașvuruların alınması)
• 05.04.2024 – 16.04.2024 (Bașvuruların TRC – IFRC ekiplerince değerlendirilmesi – Bayram Tatili göz önüne 
alınmıștır)

Nihai Listenin Olușturulması

• 16.04.2024 – 18.04.2024 (TRC- IFRC tarafından değerlendirilen kișiler son kontrol için Esnaf Odalarına 
iletilir.)
• 18.04.2024 – 26.04.2024 (Seçilen Esnafların THM’lere evrak teslimi için daveti)

İlk Așama Ödemeler

• 29.04.2024 (İlk așama ödemenin Halkbank'a iletilmesi)
• 06.05.2024 (5 günlük blokaj ardından esnafların TCKN’lerine para aktarımı)
•06.05.2024 – 26.05.2024 (İlk așama ödemelerin çekilmesi, faturalandırılması ve faturaların Türk Kızılay 
Toplumsal Hizmet Merkezine teslimi)
• 26.05.2024 – 03.06.2024 (TRC – IFRC PDM saha ziyaretleri ve denetim/ikinci așamaya geçiș)

İkinci Așama Ödemeler

• 04.06.2024 (İkinci așama ödemenin Halkbank’a iletilmesi)
• 11.06.2024 (5 günlük blokaj ardından esnafların TCKN’lerine para aktarımı)
• 11.06.2024 – 01.07.2024 (İkinci așama ödemelerin çekilmesi, faturalandırılması ve faturaların Türk Kızılay 
Toplumsal Hizmet Merkezine teslimi)
• 01.07.2024 – 09.07.2024 (TRC – IFRC PDM ziyaretleri)

Ödeme Tutarı

6 İlde toplam 1.420 Esnafa kiși bașı minimum 20.000 TL – maksimum 70.000 TL’ye kadar destek verilecektir.
Destek Programı ve Bașvuru süreci ile ilgili sorularınız için Kızılay 168 Çağrı Merkezini ücretsiz arayabilirsiniz. 

Başvuru için TIKLAYINIZ.