Malatya efsaneleri, Derme Suyu Efsanesi, İsa Mesih Efsanesi, Gündüzbey Efsanesi

Kadim bir tarihi olan Malatya'nın bir çok efsanesi bulunmaktadır. Farklı bir söylenişi bulunan özel bölge isimlerinin ise anlamları ve nereden geldiği merak ediliyor. İşte Malatya'nın tarihi efsaneleri...

Malatya efsaneleri, Derme Suyu Efsanesi, İsa Mesih Efsanesi, Gündüzbey Efsanesi

Derme Suyu Efsanesi/ İsa Mesih Efsanesi/ Gündüzbey Efsanesi

Malatya yakınlarındaki Gündüz Bey Köyü'nün eşsiz su kaynağı, hem içme suyu olarak kullanılır hem de kanallar aracılığıyla bahçeleri sulamada kullanılır. Ancak bu suyun kaynağı, sadece bir doğal kaynak değil, aynı zamanda bir efsanenin de merkezidir.

Söylenceye göre, İsa ve Havarileri bu bölgeden geçerken, yolculukları sırasında su içme ihtiyacı duyarlar. İsa'nın asasıyla yere vurmasıyla birlikte, Derme suyu mucizevi bir şekilde fışkırır. Bu olağanüstü olay, suyun adının "Deyr-i Mesih"den (İsa'nın manastırı) geldiğine inanılmasına neden olur. Deyr-i Mesih söylene söylene Derme'ye dönüşür.

Bu efsane, suyun kaynağının İsa'nın dokunuşundan doğduğu ve onun mucizevi gücüyle suyun ortaya çıktığı inancını taşır. Bu anlatı, suyun sadece bir kaynak olmanın ötesinde, kutsal bir niteliğe sahip olduğu düşüncesini yansıtır ve bölgenin manevi önemini vurgular.