Malatya, Diyarbakır'ın ilçesini almış!

Eski adı Daskuza olan Arapgir, Malatya'nın 13 ilçesinden biri olarak günümüzde varlığını sürdürüyor. Ancak, bu küçük ilçe yaklaşık 40 sene boyunca Diyarbakır'a bağlı kalmış.

Malatya, Diyarbakır'ın ilçesini almış!

Arapgir, tarih boyunca pek çok medeniyetin etkisi altında kalmış bir yerleşim birimi olarak öne çıkıyor. 577 yılında Arap Hatem Tai tarafından fethedilen ilçe, Bizans İmparatorluğu ile de yakın ilişki içerisinde bulunmuş. Anadolu Selçuklu Devleti idaresine geçtikten sonra, Moğolların ve Karakoyunluların egemenliği altına girmiş. Malatya, Diyarbakır'ın ilçesini almış!Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesiminde, Fırat Vadisi'nin batı yakasında konumlanan Arapgir, bugün engebeli ve dağlık bir bölgeye sahip. Eski çağlardan günümüze kadar süregelen tarihî zenginlikleriyle bilinir.

Arapgir, Diyarbakır'ın yönetimine 1518 yılında bağlanmış. Ancak, ilginç bir dönüm noktasıyla 1834'te Diyarbakır'a, daha sonra ise 1874'te Elazığ'a bağlanmış. Bu durum, Arapgir'in Diyarbakır'a bağlı kaldığı süreyi 40 yılı aşmış. Malatya, Diyarbakır'ın ilçesini almış!Ancak, tarih 1888'i gösterdiğinde Arapgir'de bir değişim yaşanmış. Belediye kurularak ilçe statüsü kazanmış ve Arapgir, Cumhuriyet Dönemi'nde 1927 yılında Malatya'ya bağlanmış, ilçe olmuş. Günümüzde Arapgir, Malatya'nın önemli ilçelerinden biri olarak varlığını sürdürmekte, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekmektedir.