Malatya'da o ilçeye 25 milyon ek bütçe verildi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısının IV. Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığı'nda yapıldı. Görüşülen madde kapsamında Kuluncak İlçesine 25 Milyon TL'lik ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı.

Malatya'da o ilçeye 25 milyon ek bütçe verildi

Büyükşehir Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Kuluncak İlçesine 25 Milyon Lira ek bütçe verilmesine dair madde oy birliğiyle kabul edildi.

Kuluncak İlçesine ek bütçe verilmesinde dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi;

"Kuluncak Belediye Meclisinin 07/11/2023 tarih ve 43 nolu kararı ile; 2023 Mali Yılı bütçesine 25.000.000,00 TL ek ödenek konulması ve bu gidere karşılık 25.000.000,00 TL. Gelirden karşılanmasına dair Ek Bütçe talebi kabul edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37.maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25.maddesi uyarınca Kuluncak Belediyesinin Ek Bütçe talebinin Meclis'te görüşülmesi hususunu; Olurlarınıza arz ederim"