Malatya'da meralar yerleşime açılıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi VII. Birleşimi  Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasında bulunan Arapgir İlçesi sınırları içerisinde yer alan Eğin Mahallesinde yeni yerleşim yerinin belirlenmesi amacıyla mera vasıflı parsellerin kullanım amacı 'yerleşim alanı' olarak değiştirildi.

Malatya'da meralar yerleşime açılıyor

Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Arapgir İlçesi sınırları içerisinde yer alan 47 mahalleyi kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu görüşülerek kabul edildi. Ayrıca Akçadağ İlçesi Eğin Mahallesinde yeni yerleşim yerinin belirlenmesi amacıyla mera vasıflı 36 ve 111 nolu parsellerin tahsis amacının değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu görüşülerek kabul edildi.   Bazı gündem maddeleri ise bir sonraki oturumda görüşülmek üzere ertelendi.