Malatya'da çiftçilere destek! Son başvuruyu kaçırmayın!

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma KKDYP destekleri kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı için müracaatların başladığını duyurdu.

Malatya'da çiftçilere destek! Son başvuruyu kaçırmayın!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma KKDYP destekleri kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı için müracaatların başladığını açıkladı. Başvuru yapmak isteyen çiftçiler 22 Şubat’ta mesai bitimine kadar başvurularını yapabilecek. 

Programın Yatırım Konuları:

a)Tarla içi damla sulama sistemi kurulması. 
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması, 

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

g) Tarımsal sulama amaçlı Güneş Enerji Sistemleri, 

ğ) Akıllı sulama sistemleri,

Duyurunun detayları şu şekilde:

“Bakanlığımız tarafından oluşturulan ÇKS' ye kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilirler. Proje sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50' si oranındaki katkı payını ve toplam tutara ait KDV'nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılamaz. Başvuru yılı dahil olmak üzere son beş yıl içerisinde, T.C Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatifi kanalıyla modern basınçlı sulama kredilendirmelerinde düşük faizli kredi kullananlar, kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.

Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50'sine hibe yoluyla destek verilir. Referans fiyatların esas alınması şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı 3.000.000 TL'yi geçemez. Mal alım bedelinin, bu miktarı aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Başvuru bütçeleri hazırlanırken KDV hariç hazırlanır.

Başvurular, 22 Şubat 2024 günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze yapılacaktır. Müracaatlar; son başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde II Proje Yürütme Birimimizce değerlendirilerek, Bakanlığımızca ilimize tahsis edilecek ödenek doğrultusunda hibe hakkı kazanan yatırımcılar (Çiftçiler) belirlenecektir. Proje için bilgi almak isteyen yatırımcılar İl Müdürlüğümüz Proje yürütme birimine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler. Yatırımcılarımız Uygulama Rehberini, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları www.tarimreformu.gov.tr internet sayfasından temin edebileceklerdir. Program kapsamında kabul edilen başvurular ile İl Müdürlüğümüz arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra; a, b, c, ç maddelerindeki yatırım konularında mal alımlarının en fazla 45 gün ve d, e, f, g ve g maddelerindeki yatırım konularında ise 60 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Kamuoyuna duyurulur.”