Malatya, Bingöl, Elazığ ve Tunceli'ye dev ödenek..!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Fırat Kalkınma Ajansı'na 2024 yılı için 40 milyon 526 bin 822 TL ödenek aktarılacak.

Malatya, Bingöl, Elazığ ve Tunceli'ye dev ödenek..!

Malatya, Bingöl, Elazığ ve Tunceli illerini kapsayan Fırat Kalkınma Ajansı'na 2024 yılı için 40 milyon 526 bin 822 TL ödenek aktarılacak.

Karara göre, Fırat Kalkınma Ajansı'na 40 milyon 526 bin 822 TL ödenek aktarılacak. Bu ödenekle bölgedeki kalkınma projelerinin finanse edilmesi ve bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bingöl Kent Haber’de yer alan bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden ayrılan transfer ödeneğinden, Kalkınma Ajanslarına 2024 yılında tahsis edilecek paylar Resmi Gazetede yayınlandı. Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan Fırat Kalkınma Ajansı’na 40 milyon 526 bin 822 TL ödenek aktarılacak. Kalkınma ajansları 2024 yılı transfer ödeneği 1 milyar 800 milyon TL olarak öngörülürken, bu ödeneğin yüzde 50'lik kısmı olan 900 milyon TL’nin ajanslar arasında dağılımı, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE- 2017) çalışması ile nüfus değerleri esas alınmak suretiyle belirlendi. Ödeneğin yüzde 30'luk kısmı 540 milyon TL; devam eden ve yıl içerisinde uygulanmaya başlanacak mali destek programları yükümlülükleri ile fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için; mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan kalkınma ajansları arasında, program ve projelerin bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, kalkınma ajanslarının sonuç odaklı programlarıyla ilgililiği ve yenilikçi özellikleri ile program ve projelerin ödeme takvimleri, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalığın olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleri ile zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerini karşılayamayan kalkınma ajansları için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacına kullanılacak. Yüzde 20'lik kısmı olan 360 milyon TL ise, kalkınma ajanslarının 2023 yılındaki performansları dikkate alınmak suretiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenerek yıl içerisinde kalkınma ajanslarına aktarılacak. Bu kapsamda; Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan Fırat Kalkınma Ajansı’na 40 milyon 526 bin 822 TL ödenek aktarılacak. Ödeneklerin bölgelere göre dağılımı şöyle (TL); İstanbul: 20.866.745 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli: 29.008.305 Balıkesir, Çanakkale: 31.762.777 İzmir: 24.180.634 Denizli, Aydın, Muğla: 29.647.192 Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak: 35.227.657 Bursa, Eskişehir, Bilecik: 25.463.656 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova: 25.559.376 Ankara: 22.699.544 Konya, Karaman: 31.421.877 Isparta, Antalya, Burdur: 25.230.046 Adana, Mersin: 35.402.463 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye: 41.426.241 Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir: 37.529.356 Kayseri, Sivas, Yozgat: 35.590.108 Zonguldak, Karabük, Bartın: 32.939.622 TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop: 39.069.026 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya: 37.091.039 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane: 38.546.875 Erzurum, Erzincan, Bayburt: 42.720.673 Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan: 43.182.263 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli: 40.526.822 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri: 47.053.017 Gaziantep, Adıyaman, Kilis: 38.089.966 Diyarbakır, Şanlıurfa: 43.224.781 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt: 46.539.939 Toplam: 900.000.000 TL