Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Davacı Milli Savunma Bakanlığı aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda...

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

İLAN
MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/447 Esas

KARAR NO : 2023/55 Davacı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : 1-Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalı İsa Haskoloğlu aleyhine açılan alacak davasının kabulü ile 108.399,28USD'na 29/04/2017 tarihinden fiiligeri ödeme tarihine kadar işleyecek ve bu tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru uygulanmak suretiyle bulunacak TL karşılığına uygulanacak yasal faizi ile birlikteve 2.745,73TL'ninise 29/04/2017 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı İsa'dan tahsili ile davacı MSB'na verilmesine,

Gerekçeli kararın tebliği davalının adresinin meçhul olması nedeniyle mümkün olmamıştır. Bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün içerisinde kararı istinaf edebileceği, etmediği takdirde kararın kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

  • Basın No: ILN01979365