Kazan kaldırmak ne demek? Tarihi kökeni nedir?

Kazan kaldırmak deyimi günlük hayatta sürekli karşımıza çıkmakta olan bir deyimdir. İşte kazan kaldırmak deyiminin anlamı ve tarihi kökeni...

Kazan kaldırmak ne demek? Tarihi kökeni nedir?

Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Yeniçerilerin yemeklerinin pişirildiği ve Hünkar Hacı Bektaş-i Veli tarafından kutsal kabul edilen "Yeniçeri kazanları," sadece bir yemek pişirme aracı olarak değil, aynı zamanda sembolik bir anlam taşıyor. Hünkar Hacı Bektaş-i Veli'nin okumasıyla kutsanan bu kazanlar, Yeniçeriler için özel bir değere sahipti. Ayaklanmalarında da kullanılan kazanlar, Yeniçerilerin mücadelelerinde sembolik bir rol üstlenir ve Atmeydanı'na kadar götürülerek eylemlerine güç katarlardı. Bu eylem, günümüzde kullanılan 'kazan kaldırmak' deyimine de ilham kaynağı olmuştur.

Ocak ve kazan, Türkmen inancına göre kutsal kabul edilir. Bektaş-i ve Ahi Ocakları gibi Yeniçeri Ocaklarında, kazan daima kaynar ve ateşi sönmezdi. Kazandan elde edilen yemekler, sadece ocak mensuplarını değil, aynı zamanda tüm fakir fukarayı doyururdu. Ocağa gelen herkes, kanun kaçağı dahi olsa, kendi istemediği sürece ocaktan çıkartılmaz ve orada kalarak karnını doyururdu. Bu gelenek, Türk kültüründe sosyal dayanışma ve birlik duygusunu simgelerken, Hünkar Hacı Bektaş-i Veli'nin öğretilerini yaşatmaya devam etmektedir