'Kamu Emekçileri Yok Mu Sayılıyor?'

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları (BTS) Malatya Şube Başkanı Vedat Eren, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın giyim yardımını engelleme girişimini kınadı ve tüm kamu emekçilerini haklarını savunmaya çağırdı.

'Kamu Emekçileri Yok Mu Sayılıyor?'

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları (BTS) Malatya Şube Başkanı Vedat Eren, Malatya Gar önünde yaptığı açıklamada, “Siyasal iktidar kamu emekçilerinin haklarına yönelik saldırılara, hak gasplarına devam ediyor. KİT’lerde ve kamu kurumlarında emekçilerin Giyim Yardımı hakkı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kurumlara 8 Mart’ta yazmış olduğu tehdit dolu yazı gerekçe gösterilerek gasp edilmek isteniyor” dedi.

Eren, 7. Dönem Toplu Sözleşme'de giyim yardımının ele alınmasına rağmen, yetkili sendika Memur-Sen'in vurdumduymazlığı nedeniyle mevzuatta bir boşluk oluştuğunu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu boşluğu kullanarak giyim yardımını engellemeye çalıştığını belirtti. 

'Hükümet Kamu Emekçilerini Yok Mu Sayıyor?'

Sorunlar çözülmüyor

Eren, “2024-2025 yıllarını kapsayan 7.Dönem Toplu Sözleşme metninde, Giyim Yardımı da ele alınan başlıklardan biri olurken; yine yetkili “sendika” olarak masaya oturan Memur-Sen’in vurdumduymazlığı ile mevzuatta bir boşluk bırakılmıştı. Giyim Yardımı, yıllardır “koruyucu giyim yardımı” adı altında; çek ve giyim kartı gibi yollarla verilirken; bunun yasal altyapısının tüm memurlara Giyim Yardımı verilmesini ve koruyucu giyim malzemesi yardımının da ayrı bir başlık olarak ele alınmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesini KESK’e bağlı sendikalar olarak her fırsatta dile getirdik. Yine Toplu Sözleşmede, giyim yardımının usul ve esaslarını belirleme yetkisini yetkili sendika ile ilgili kurumlara vermiştir. Ancak yetkili sendika yıllarca giyim yardımını kendi kazanımları olarak pazarlarken ve hatta sadece kendi sendika üyelerine verilmesini dahi talep edecek kadar eşitlik ilkesinden uzaklaşırken bu denli basit bir sorunu çözme zahmetine bile girmemiştir” dedi.

'Hükümet Kamu Emekçilerini Yok Mu Sayıyor?'

Eren, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, hem 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde koruyucu giyim yardımının belirli şartları sağlayan teknik personele aynı olarak yapılabileceğine dair ibare ile bırakılan boşluğu hem de 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede bulunan Giyim Yardımının ayni olarak gerçekleştirilebileceğine dair hükümleri kullanarak kamu emekçilerinin Giyim Yardımı hakkını gasp etmek istemekte ve ödenmesi halinde sorumlulardan tahsil edileceğini, ilgililer hakkında idari süreçlerin başlatılacağını belirterek kurum yönetimlerine aba altından sopa göstermektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Giyim Yardımını engellemenin gerekçesi olarak Cumhurbaşkanlığının 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni öne sürmektedir” ifadelerini kullandı. 

Gasp edilen haklar için sokağa çıkın!

'Hükümet Kamu Emekçilerini Yok Mu Sayıyor?'

Eren, kamu emekçilerinin gasp edilen hakları için protesto gerçekleştirilmediğine dikkat çekerek, “Anamuhalefet partisi önünde protesto gerçekleştirmek kolaydır. Bu yandaş sendikanın nedense kamu emekçilerinin giyim yardımı gibi gasp edilen hakları için sokağa çıktığı, bir protesto gerçekleştirdiği görülmemiştir. Kamu emekçilerinin ve emeklilerinin, TÜİK’in enflasyon rakamlarına endekslenen zamlar aracılığıyla ücretleri hemen her toplu sözleşme masasında daha da eriyerek bugün yoksulluk sınırının altına gerilemiştir. Bunda iktidarın emekten yana olmasının payı kadar yandaş sendika Memur-Sen’in de rolü bulunmaktadır.  Şimdiye kadar haklarımızın budanmasına seyirci kaldıkları gibi şimdi de sessizce süreci izlemekte; tek bir açıklama yapma ihtiyacı dahi görmemektedirler.  KESK’e bağlı sendikalar olarak biliyoruz ki ipleri iktidarın elinde olanlar kamu emekçilerinin haklarını şimdiye kadar koruyamadıkları gibi şimdiden sonra da koruyamazlar” diye konuştu.

Yeni vergiler yolda

'Hükümet Kamu Emekçilerini Yok Mu Sayıyor?'

Eren, seçimden sonra yeni vergilerin gündeme geleceğini belirterek, “TARIM ORKAM SEN, BTS ve ESM olarak bulunduğumuz iş kollarında yer alan kamu kurumlarında yıllardır ödenen giyim yardımı hakkının gasp edilmesini kabul edilemez buluyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eliyle işçiler ve emekçiler üzerinden yürütülen kemer sıkma politikalarının, hak gasplarının bununla sınırlı kalmayacağını görüyoruz. Seçimlerin ardından yeni vergilerin gündeme geleceği, başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere temel tüketim kalemlerine fahiş zamların yapılacağı, KİT’lere yönelik özelleştirme saldırılarının hızlandırılacağı şimdiden dile getirilmektedir. Giyim Yardımının gasp edilmesi bu sürecin bir parçasıdır” dedi.

“Elinizi emekçilerin cebinden, kazanılmış haklarımızdan çekin”

'Hükümet Kamu Emekçilerini Yok Mu Sayıyor?'

Eren, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, “Elinizi emekçilerin cebinden, kazanılmış haklarımızdan çekin! Kaynak gerekiyorsa size adres gösterebiliriz: Her gün insan emeğinin, doğanın talanından beslenen, vergileri durmaksızın affedilen ve kamu kaynaklarıyla zenginleştirilen sermayedarların cebinde hepimize yetecek kadar kaynak bulunmaktadır. İllaki bir şeyleri gasbetmek istiyorsanız onların biz emekçilerden çaldıklarından başlayabilirsiniz” diye konuştu.